november 2009

Nemôže to byť inak

Rastislav Škoda Sú takí, čo z náboženských dôvodov neakceptujú Darwinovo učenie o evolúcii. Pri konfrontácii s horami dôkazov z rozličných vedných odborov im nakoniec neostáva…