november 2007

Kult osobnosti Andreja Hlinku

Eduard Chmelár V živej diskusii o mieste kňaza Andreja Hlinku v našich dejinách uverejnil denník SME dňa 20.09.2007 úvahu historika Eduarda Chmelára, ktorú so súhlasom autora a redakcie denníka s poďakovaním uverejňujeme…
Bohapustá lož

O. M. Elric „Americký mýtus” chce nahovoriť Američanom a celému svetu, že Američania sú schopní všade na svete vytvoriť Ameriku a stačia im na to hotdogy, gril…