máj 2005

Okradnutá Franklinová

Lynne Osmanová Elkinová Lynne Osmanová Elkinová, profesorka biológie na kalifornskej univerzite v Haywarde, tvrdí, že aktuálna oficiálna historiografia objavu dvojitej skrutkovice DNA sa nechová čestne k Rosalind…Drobné správy v ZH 49

Norimberskí humanisti založili nadáciu V januári 2005 bola v Norimbergu založená „Nadácia svetský humanizmus”, koncipovaná ako juristicky nesamostatná organizácia v rámci norimberského Humanistického zväzu, ktorý…
Holokaust a potrat nemožno porovnávať

Redakcia Kardinal Meissner duchovný podpaľač Zástupcovia Nemeckej ústrednej židovskej rady (jej prezident Paul Spiegel) vyčítajú  kolínskemu kardinálovi Joachimovi Meissnerovi „neprípustné prirovnanie” medzi Hitlerovým vraždením židov…
Aj iná krv je na ich rukách

John Pilger Kým zástancovia Bushovho a Blairovho vražedného dobrodružstva v Iraku vidia v pseudoudalostiach Stredného východu predsa len akúsi „striebornú nitku”, udalosti v Kolumbii osvetľujú pravú povahu ich „poslania”…