Prihláška za člena do spoločnosti Prometheus

Vážení priatelia.

Spoločnosť PROMETHEUS je občianské združenie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorého hlavným cieľom je propagovanie a presadzovanie ľudských práv a slobôd s osobitným dôrazom na slobodu myslenia, svedomia, a humanistického presvedčenia.

Sme jedinou organizáciou na Slovensku, ktorá obhajuje záujmy občanov bez náboženského vyznania. Presadzujeme pluralizmus, toleranciu a spoluprácu medzi stúpencami rôznych myšlienkových prúdov.

Členom spoločnosti PROMETHEUS môžu byť fyzické osoby staršie ako 15 rokov, alebo právnické osoby, ktoré súhlasia s jej cieľmi a chcú sa podieľať na jej činnosti. Viac podrobnosti sa dočítate v STANOVÁCH.

Chcete sa zapojiť do našej činnosti? Vyplňte formulár prihlášky a odošlite .

Formulár