Zaujímavé články svetovej tlače

R. Š.

Pre obmedzený rozsah ZH nemôžeme uverejniť napríklad preklady týchto zaujímavých článkov z posledných mesiacov:

HARPER’S (február 2001, New York, mesačník) uverejnil dlhý investigatívny článok o výčinoch vojnového zločinca, ktorého neprenasleduje nijaký medzinárodný tribunál, ba západná tlač ho okiadza nekritickým a nepochopiteľným vychvaľovaním: p. Henry Kissingera.

COMMENTAIRE (zima 2000, Paris, štvrfročník) je typický konzervatívny časopis; čitateľov teda iste veľmi prekvapí, ak v ňom monetarista Milton Friedman rezolútne vyhlasuje, že „v rozpore so súčasnými prevládajúcimi názormi – centrálna banka nemá byť neodvislá od politickej autority: lebo len táto je zodpovedná pred voličmi.” Okrem toho riaditeľ francúzskeho denníka Le Monde opisuje svoju vydavateľskú politiku.

LIGNES (február 2001, Paris, 3 X do roka) požiadal viacerých filozofov, aby napísali niečo o revolúcii. Zišlo sa 36 príspevkov od Etienne Balibara po Paula Virilia, ktoré spolu vydali sto strán.

CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMY (nov. 2000, Oxford, dvojmesačník) sa inšpiruje z tradícií Marxa, Keynesa, Kaleckého, Robinsona a Kaldora. Tému „Sociálna spravodlivosť a ekonomická účinnosť” spracúva so zameraním na „working poor” (pracujú a predsa sú chudobní) v USA, na veľmi ťažkú „zamestnateľnosť” určitých odborníkov a na reštrukturácie za účelom vytvárania vyšších hodnôt (pre akcionárov).

FREE INQUIRY (zima 2000, Amherst USA, štvrfročník) protestuje proti tomu, že kaplán amerického senátu sa počas rozpráv o obžalobe Clintona dvadsaťdvakrát modlil k bohu (skoro výlučne kresťanskému, protestantskému, kalvínskemu) a prosil ho o správne rozhodnutie – čím ho fakticky vymenoval za člena senátu ex-officio. Vydavateľ komentuje výsledok rozboru sedem prieskumov náboženského cítenia v USA v priebehu posledných deväťdesiatych rokov: 11,24 % = 31,000.000 občanov sú neveriaci; sú teda druhou najväčšou „náboženskou” skupinou v USA; sú druhí po rímskokatolíkoch. – S. Mumford, prezident Centra pre kontrolu populácií, rozoberá stanovisko katolíckej doktríny k reprodukčnému zdraviu a predpovedá, že toto je hlavná hybná sila autodeštrukcie (sebazničenia) Vatikánu.

SKEPTIKAL INQUIRER (sept./okt. 2000, Amherst USA, dvojmesačník) má 7 originálnych článkov! R. Park, autor knihy Vúdú ako veda: cesta od bláznovstva k podvodu, uvažuje, prečo niektorí ľudia veria a iní pochybujú; ako si určujú, čomu veriť; opisuje stratégiu vedy na poznanie pravdy. – G. Dean a A. Mather pozvali astrológov a zainteresovaných vedcov, aby predložili svoje návrhy na preverenie pravdivosti horoskopových rubrík. Dostali 30 odpovedí, a to 16 od astrológov a 14 od vedcov. Ukázalo sa, že doterajší negatívny posudok horoskopov ostáva v platnosti, takže sa dá uzatvárať: dosť je dosť– myšlienka horoskopov je jednoducho neplatná. – Zoran Zameta predkladá stručný rozbor prírodných zákonov (princípy univerzality a kauzality, zákony extrémov, o zachovaní hmoty a energie a zákon o entropii) pre skeptikov. Robí to tak, že im možno rozumieť – a vysvetliť ich iným – bez predbežných špeciálnych vedomostí. (Preklad uverejníme v budúcom čísle ZH).

DIESSEITS (4/2000, Berlín, štvrťročne) opisuje, ako ateisti slávili Vianoce, sviatky zimného slnovratu. Miestami nahradzujú jedličku visiacim alebo ležiacim vencom z ihličia, ozdobeným kvetmi a plodmi celého roku, samozrejme bez kresťanských symbolov, anjelikov a hviezdy na vrcholci. Priateľom a známym sa posielali pozdravy a priania – ako už dávno, nie k Vianociam, ale k Novému roku. Kde si dovolili ako dar pre rodinu osobný počítač, tam bolo drobných darov pomenej.

Sme radi, že sme získali nového spolupracovníka, Ing. Alexandra Višňovca z Košíc, ako jazykového korektora.

Be the first to comment on "Zaujímavé články svetovej tlače"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*