Vyhlásenie Spoločnosti Prometheus k súčasným medzinárodným konfliktom, ktoré ohrozujú mier v Európe a vo svete

Spoločnosť Prometheus, jej členovia, podobne ako podstatná časť slovenskej spoločnosti, sme znepokojení z narastania ohnísk napätia, zo vzniku nových konfliktov a z konfliktov, v ktorých už dlhšiu dobu zomierajú nevinní ľudia, vrátane detí.

Všetci sme po zániku bipolárneho sveta a ukončení studenej vojny pozerali s nádejou do budúcnosti v presvedčení, že budeme môcť žiť v pokojnom ovzduší rozvíjajúcej sa demokracie, v mierových podmienkach, a to nielen v Európe, ale v celom svete. Všetci však dnes pozorujeme, že vývoj sa neuberá podľa našich očakávaní.

Znepokojuje nás, že OSN, ktorá vznikla ako prejav vôle štátov i svetových mocností regulovať medzinárodné vzťahy po druhej svetovej vojne mierovou cestou je obchádzaná, beztrestne je porušované medzinárodné právo. Štáty svojou propagandou manipulujú verejnosť, ktorá sa len veľmi ťažko môže orientovať v tom kto má pravdu. Sme svedkami, že štáty, ktoré sa do konfliktov zapájajú, obviňujú sa navzájom.

V Deklarácii mieru prijatej na Svetovom kongrese humanistov v roku 2011 v Oslo sa uvádza: „Všetky vojny začali ľudia a vojna môže byť ukončená spoluprácou ľudí. Násilný konflikt je veľmi deštruktívny, ničí životy, plytvá zdrojmi a ničí životné prostredie. Niekedy vojna môže byť jediným spôsobom ako zabrániť ešte väčšej škode, ale vždy by to mala byť úplne posledná možnosť a mali by sme pracovať na jej ukončení.”

Obraciame sa preto na poslancov NR SR, na prezidenta a Vládu SR i ministra zahraničných vecí SR s požiadavkou, aby v zahraničnej politike ešte dôraznejšie ako doposiaľ presadzovali princíp riešenia konfliktov mierovou cestou a tam, kde to nie je vzhľadom na zložitosť situácie možné, aby požadovali riešenie existujúcich konfliktov len na základe rozhodnutí OSN a v súlade s medzinárodným právom.

V Deklarácii z Osla sa uvádza, že „Štáty by mali smerovať k demokracii a sekularizmu, aby zabezpečili všetkým jedincom, bez ohľadu na kultúrnu či náboženskú príslušnosť, rovnaké zaobchádzanie v spoločnosti a podporili dialóg medzi ľuďmi rôznych vierovyznaní na zníženie napätia a zvýšenie vzájomného porozumenia.” Túto myšlienku považujeme za podstatnú a mala by sa realizovať aj v našej zahraničnej politike.

V súlade s Deklaráciou zároveň tvrdíme, že „iniciatíva k mieru nemôže byť ponechaná výhradne v rukách vlád. Ako jednotlivci sa musíme usilovať o mier v našich životoch. Musíme sa snažiť v rámci susedstva, národov, sietí a organizácií, ktorých sme súčasťou, aby sme medzi nami podporili mier a mierumilovný vzťah s ostatnými”.

Obraciame sa preto i na samosprávy, na občianske organizácie, novinárov, spoluobčanov mladých, starších i najstarších, aby sa aktívne zapojili do posilňovania mieru v Európe i vo svete spoluprácou s partnerskými obcami či mestami, partnerskými organizáciami i vzájomnými osobnými vzťahmi s občanmi iných štátov.

Veríme, že náš apel bude prijatý s pochopením, zvlášť v súčasnom období, keď si všetci pripomíname sté výročie 1. svetovej vojny, v ktorej zahynuli milióny nevinných ľudí v záujme niekoľkých svetových mocností, ktoré zápasili o posilnenie svojich pozícii v svetovej politike.

Toto Vyhlásenie schválilo Predsedníctvo Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus v Banskej Bystrici 27. septembra 2014