Uchádzame sa o vaše 2 % z odvedenej dane

My, Spoločnosť Prometheus sme organizácia, ktorá obhajuje záujmy občanov bez náboženského vyznania, propaguje vedecký pohľad na svet, presadzuje odluku cirkví od štátu, podporuje sekulárny štát a demokratické princípy fungovania štátu. Členom našej organizácie sa môže stať každý dospelý občan SR.

Financujeme sa výlučne z členských príspevkov, darov a 2 % odvedených daní, ktoré nám láskavo preukážu fyzické, alebo právnické osoby.

Financie sa využívajú výlučne na činnosť, aktivity spoločnosti. Žiadny z funkcionárov, členov orgánov Spoločnosti Prometheus nie je za svoju činnosť v prospech organizácie platený, všetci ju vykonávajú dobrovoľne a bezplatne.

Oceníme ak nám poukážete svoje 2 % a nižšie uvádzame stručný postup ako to môžete vykonať.

Postup krokov na poukázanie 2 % v roku 2019 pre zamestnancov:

 1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (tu je VZOR potvrdenia)
 2. Údaje o prijímateľovi — Spoločnosti Prometheus napíšte do Vyhlásenia o poukázaní 2 % dane spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. (Tu je PREDVYPLNENÉ vyhlásenie s našimi údajmi).
 3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2019:

 1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.
  V daňovom priznaní pre FO typ A je to v oddiele VIII
  V daňovom priznaní pre FO typ B je to v oddiele XII
 2. Údaje o Spoločnosti Prometheus, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú uvedené hore na obrázku, v úvode tohto informačného textu.
 3. Zaškrtnite prosím v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa…), aby sme vám mohli poďakovať za vašu podporu.
 4. Podajte vaše daňové priznanie v stanovenom časovom limite.

Postup krokov pre právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie v roku 2019:

 1. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa – v VI časti.
 2. Údaje o Spoločnosti Prometheus, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú uvedené hore na obrázku, v úvode tohto informačného textu.
 3. Zaškrtnite prosím v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa…), aby sme vám mohli poďakovať za vašu podporu.
 4. Podajte vaše daňové priznanie v stanovenom časovom limite.

V prípade nejasností s vypĺňaním tlačív sa môžete obrátiť osobne na telefónnom čísle: 0907 803 410

Vopred ďakujeme za podporu a poďakujeme vám aj priamo, ak zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním vašich údajov (meno a adresa…), ktoré nám finančná správa potom môže oznámiť.

Za Spoločnosť Prometheus

PhDr. Roman Hradecký
predseda

Be the first to comment on "Uchádzame sa o vaše 2 % z odvedenej dane"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*