Trojlístok a vianočka ako argumenty pre existenciu Trojice

Rastislav Škoda

Ťažko sa mi dalo dočítať stať J. Krempaského o modele Trinity–Trojice a jeho odraze v reálnom (fyzikálnom a biologickom) svete (Zborník Kresťanstvo a fyzika, SSV, Trnava 2001). Vraj žijeme v 3-rozmernom svete, hmota existuje v 3 podobách, „musia existovať presne 3 druhy gluónov“, jestvujú 3 špecifické silové interakcie“, stavebnými kameňmi biologickej hmoty sú kodóny, pozostávajúce z 3 základných báz – a rad ďalších viac-menej hodnoverných výskytov čísla 3 vo svete okolo nás. Hneď mi prišlo na um: Prečo nespomenie v tomto ohľade najvýznamnejší fakt a tým činom najpresvedčivejší dôkaz o existencii boha v podobe 3  bohov – výskyt 3-listej ďatelinky? Slovenskí botanici ju síce nazvali nepekne plazivou a všelijako inakšou, ale pre mňa je od malička trojlistá a som rád, že to má ako meno po latinsky: Trifolium. Nepripomína vám už to Trinitas? Trojicu?

Musím na to upozorniť profesora J. Krompaského! Už som tak chcel urobiť, keď mi tu naraz pošle priateľ z Nemecka výstrižok z novín – vraj na zasmiatie. Máš ho vidieť! To má inú cenu! Posúďte sami.

Josef Wiedersatz, nemocničný duchovný v Katarínskej nemocnici v Štutgarte, vychvaľuje švábsku vianočku, kysnutú pletenicu s hrozienkami vnútri a mandľovými lístkami posypanú (no nemusí byť ani prvé ani druhé), predovšetkým ako pochúťku pre nedele a sviatky.  Po odbornom rozbore viacerých návodov na jej prípravu sa však nezaprie, nachádza v nej dôkaz božej existencie a píše:

„Na aké myšlienky môže priviesť svedomité pečenie vlastnej vianočky! Pobožná duša môže, napríklad,  pri prehadzovaní troch šúlkov vykysnutého cesta začať uvažovať o svätej Trojici, Otcovi, Synovi a Duchu svätom, medzi sebou spletených a predsa jednotu tvoriacich … Vianočka: ak to nie je dôkaz existencie Boha!“ (Katholisches Sonntagsblatt für die Diözese Rottenburg-Stuttgart, č. 14, s. 30, 2003).

Som rád, že môjmu skromnému upozorneniu na trojlístok ďatelinky pridá na váhe tento významný nález ďalšej možnosti citácie zo svetovej literatúry, ktorému by som dal asi takéto encklopedické znenie:

“Najnovšie pozorovania štutgartského kňaza Wiedersatza o výskyte trojmej (Pravidlá pripúšťajú aj trojitej a Synonymický slovník slovenčiny dokonca trojnej) kysnutej pletenice, inakšie nazývanej aj vianočky s alebo bez hrozienok, hovorovo miestami „calty“, ktorá sa pri priečnom prerezaní javí na viacerých miestach zreteľne trojjedinou, potvrdzujú existenciu kresťanského Boha v podobe Otca, Syna a Ducha. A tak až fyzika začiatku tretieho tisícročia konečne „umožňuje prakticky realizovať snahy starých kresťanských vedcov o nájdenie konkrétnych stôp Trojjediného Boha v našom vesmíre”  (Krempaský).“

Be the first to comment on "Trojlístok a vianočka ako argumenty pre existenciu Trojice"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*