zákony

Návrat ku kresťanským základom?

Koronavírus Covid-19 radikálne zmenil našu situáciu v praktickom živote, určil iné priority a zásady správania sa i vnímanie hodnôt. Je to po dlhej dobe prvé globálne ohrozenie zdravia i životov ľudí naprieč spoločnosťou…


Mýty a legendy o odluke I.

Ostatné časti nájdete na nasledujúcich odkazoch: Mýtus 2, Mýtus 3, Mýtus 4, Mýtus 5, Mýtus 6 Otázka odluky cirkvi od štátu sa vynára v nepravidelných intervaloch z vôd…