spovednice

Krátke správy v ZH 34

Nové odpustky Pápež Ján Pavol II. vyhlásil novú možnosť získania odpustkov: Na druhú nedeľu po Veľkej noci môžu veriaci získať odpustenie hriechov aj prípadných trestov,…