Sloterdijk Peter

Sme vo veku antropotechník

Rastislav Škoda V minulom čísle ZH sme nahlásili príspevok o diskusii, ktorá prebehla na jeseň 1999 v nemeckých masmédiách okolo prednášky filozofa Petra Sloterdijka „Pravidlá pre ľudskú záhradu“,…