protivedecké postoje

Obrana absurdna

Vern L. Bullough Od tohto protivedeckého postoja sa môžeme niečo naučiť. Postmodernizmus, táto radikálna filozofia, tvrdiaca, že pravda je to, o čom niekto povie, že…