počet detí

Dilema ideológov demografie

Rastislav Škoda Skoro denne sa ozývajú zvláštne hlasy: raz je to „horor zo šedivenia”, inokedy „tisíce zneistených starnutím”, „žijeme v krajine starcov” alebo jednoducho „ako zaistiť…