Le Monde

Zo zahraničnej tlače

Zdroj mnohých našich prekladov, Le Monde diplomatique, má pravidelnú rubriku „Vo (svetových) časopisoch“, ktorá uľahčuje orientáciu a hľadanie aktualít v pralese hodnotných revue aj samizdatov. V júlovom čísle…Ľavica a kultúra

Manuel Vázquez Montalbán Narodil sa v Barcelone r. 1939, umrel 18. októbra 2003 v Bangkogu pri návrate domov z prednášky v Austrálii. Bol priateľom a spolupracovníkom mesačníka…