Jacquard Albert

Boh?

Albert Jacquard Preložil Rastislav Škoda Vydavateľstvo Stock/Bayard, Paris 2003, 146 strán. (Poznámka prekladateľa: V októbri 1999 vyšlo 10. číslo Zošitov humanistov s prekladom knihy: Rozhovory…O vede a vierach v ZH 10

Rastislav Škoda Pre toto číslo Zošitov humanistov sme volili miesto doterajšej formy výberu rozličných tém zo širokej škály záujmov našich čitateľov o vedu, skepticizmus a humanizmus úplný preklad francúzskej…