Ľudský magnetizmus neexistuje

 

Na internete ľahko narazíme na tvrdenia, že tento jav moderná veda nevie vysvetliť. A tak ako vždy, nie je to pravda.

Keby údajne magnetickí ľudia skutočne disponovali silnými magnetickými poliami, fyzici by ich dokázali ľahko odhaliť. A skutočne, viacerí „magnetickí ľudia” naň boli testovaní. Niekedy celkom jednoducho, napríklad známy výskumník záhadných javov Benjamin Radford použil kompas. Počas jeho ani ďalších experimentov sa žiadne mimoriadne magnetické pole nepodarilo zistiť.

Nielenže sa nepodarilo zistiť magnetické pole. Stačí si všimnúť, čo všetko na sebe údajne magnetickí ľudia udržia — plast, drevo a sklo, na ktoré magnetizmus samozrejme nevplýva.

Čítať celý článok: In Vivo magazín