Foucault Michel

Späť k Osvietenstvu

Edward O. Wilson Osvietenstvo znamenalo začiatok modernej intelektuálnej tradície západu a jeho kultúry. No kým sa rozum považoval za rozhodujúci znak ľudského rodu a myslelo…