Duclos Denis

Zrod hyperburžoázie

Denis Duclos Nová trieda sa zmocňuje pák medzinárodnej vlády Kto povie globalizácia kapitalizmu, má často na mysli hŕstku miliardárov, ovládajúcich planétu. Títo by nijako nestačili…