Boh

Kto vymyslel Boha?

Hebrejská biblia (kresťanský Starý zákon mínus niektoré deuterokanonické spisy), nesie mnohé znaky literárneho kompozitu. Obsahuje časté opakovania, anachronizmy a známky neskorších revízií. Ba čo viac, pasáže hovoriace o tej…
Boh

John Lennon (9.10.1940-8.12.1980) Boh Boh je predstava Podľa ktorej meriame svoju bolesť Poviem to ešte raz Boh je predstava Podľa ktorej meriame svoju bolesť Neverím…