PROMETHEUS v PDF formáte Ročník 2005

Z OBSAHU prvého čísla celofarebného, 32 stranového časopisu, ktorý si môžete kúpiť v novinových stánkoch, alebo objednať domov:

Ideológia farárov povinná?
Patrí náboženstvo do škôl? Čo prináša zmluva medzi SR
a Svätou stolicou o náboženskej výchove a vzdelávaní? Aká etická
výchova by sa mala vyučovať?
Zo sveta
Aktuálne informácie o dianí na poli cirkví a náboženstva
v Maďarsku, na Ukrajine, v Rakúsku a v samotnom Vatikáne.
Rád vysvetlím, kto sú humanisti
Úvaha Rastislava Škodu o tom, kto sú humanisti.
„Verím, že ženy si nedajú vnútiť
patriarchálny spôsob života“

Rozhovor s Oľgou Pietruchovou o reprodukčných právach,
náboženstve v školách a postavení žien v spoločnosti.
Slovensko starne
O nepriaznivom demogra.ckom vývoji na Slovensku.
Odmietnuť európsku ústavu?
Pohľad Roba Buitenwega, viceprezidenta Medzinárodnej
humanistickej a etickej únie na európsku ústavu.
Žiaden svetonázor by nemal mať
exkluzivitu

Rozhovor s poslancom Európskeho parlamentu Vladimírom Maňkom
o európskej ústave.
Pohľad Američana na teokraciu
Výňatok z pripravovaného slovenského vydania knihy Chestera
Dolana Religion on Trial.
Tajomstvá inkvizície
O vzniku a dejinách inkvizície.
Hamlet a fyzika
Skoro celkom vážna úvaha astronóma Igora Kapišinského
o tom, prečo sme a či by sme mohli aj nebyť.
Nehorázna trúfalosť biskupov
Majú biskupi právo zasahovať do nezávislosti vedy?
Viac poriadku do financovania cirkví
O iniciatívach týkajúcich sa sprehľadnenia majetku
a .nancovania cirkví.
Svetové náboženstvá: Islam
Čo je islam? Kedy vznikol? Aké sú jeho základné piliere?
Ideológia jednej strany povýšená
na národnú identitu

Analýza Petra Weissa Deklarácie NR SR o zvrchovanosti členských
štátov EÚ a štátov kandidujúcich na členstvo v EÚ v kultúrno-etických
otázkach.
Zaujímavosti: Predstavy o vzniku života
na zemi u vybraných národov

Stvorenie sveta z pohľadu starých Egypťanov, severoamerických
a juhoamerických Indiánov a Tibeťanov.
Knižné novinky
Voltairov odkaz, Učiteľom etickej výchovy.
Zábava
Vtipy, krížovka.
Výročia humanistov v r. 2005
Desatoro ateistu


3 Odluka cirkvi od štátu Realita či zbožné želanie?

O financovaní cirkví, o diskriminujúcej registrácii cirkví a o odluke
cirkvi od štátu vôbec

7 Výzvy všetkým voľnomyšlienkarom
Za obranu storočného zákona o odluke cirkví a štátu vo Francúzsku
8 Odluka cirkvi od štátu je nemožná!
Zhovárame sa s Katarínou Zavackou z Ústavu štátu a práva SAV
10 Zaujímavosti zo sveta
* Nový pohľad na kondómy v španielskej katolíckej cirkvi *
Vatikán zakázal Brownov román o Kňazom môže byť aj homosexuál *
Nové evanjelium podľa Judáša

11 Výchova mladých ľudí k manželstvu je nedostatočná
Pohľady na rodovú rovnosť očami dospievajúcich
12 Sedem najčastejších mýtov o ateizme
O tom, prečo konať dobro, o tom, či ateisti sú dobrí občania, a o tom, či ateisti sú tolerantní
14 Za Jánom Pavlom II.
Sedis vacat. Taktik a politik. Sklamané nádeje
16 Ježiš Kristus vraj nikdy neexistoval!
Prekvapujúce zistenia talianskeho historika Luigiho Cascioliho a o súdnom spore s katolíckou cirkvou
17 Obžaloba náboženstva
Prečo sa ľudia zabíjajú. Ďalšia časť z pripravovaného slovenského prekladu knihy Chestera Dolana
19 Náboženstvá sveta: Judaizmus
O počiatkoch, smeroch, symboloch judaizmu i o židovských sviatkoch
22 Nevidím to ružovo
O problémoch gejov a lesieb na Slovensku
24 Trpký údel uhorských jakobínov
O hnutí uhorských jakobínov, o ich myšlienkach i osude
26 AIDS, chudoba a vojny
Reportáž o ťažkej práci humanitárnej organizácie v Nigérii
28 O básnikovi Villonovi a o jednom biskupovi
O životnej púti veľkého francúzskeho básnika Françoisa Villona
Vyberáme za vás: Novinky na knižnom trhu
30 Ľudácke šľahanie bičom po vode
O zákaze nedeľného predaja alkoholu za slovenského štátu
31 Čo je a o čo sa usiluje Opus Dei?
O jednej z nasilnejších náboženských organizácií na svete
Internetové okienko: Poľskí ateisti a humanisti na internete
32 Teória pekla
Hľadanie odpovede na otázku, či je peklo endotermické či exotermické
Vyberáme z Vašich listov
34 Zábava
Vtipy, krížovka
35 O Prometheovi