Prečo nemáme vo Veľkej Británii humanistické školy?

Anonym

Primárna odpoveď je takáto: Pretože Britská humanistická organizácia (BHA) pozitívne propaguje integrované inkluzívne školy pre detí všetkých vyznaní a aj bezkonfesijné. BHA považuje religiózne školy v pluralitnej spoločnosti za eticky nerozumné a sociálne rozvratné; zakladať otvorene humanistické školy by nebolo menej eticky nerozumné a sociálne rozvratné.

Existujú aj iné odpovede.

Po prvé, pretože je príliš málo rodín, ktoré sa definujú ako humanistické a sú roztrúsené po celom štáte. Koľko humanistických rodín je vo vašom okruhu? Stačilo by to na vytvorenie primárnej či sekundárnej triedy a školy? Samozrejme je veľa nenáboženských rodín, ktoré si prajú pre svoje deti dobrú výučbu a vštepovanie morálnych hodnôt, ale nič nesvedčí, že si prajú separátne humanistické školy. Pravda je dokonca taká, že ani rodiny, ktoré sa definujú ako humanistické, neprajú si humanistické školy – ako iní rodičia, prajú si len dobré školy.

Po druhé, pretože náboženské skupiny musia zvyčajne zložiť 10 % finančných nákladov na svoje školy. BHA nemá toľko peňazí. Máte toľko Vy alebo vaša miestna humanistická skupina? Väčšina minoritných nenáboženských škôl začala fungovať v oblastiach, kde mali humanistické organizácie veľa členov – a aj potom bol potrebný bohatý darca alebo podnikateľ, ochotný školu naštartovať; aj tak sa vyžaduje intenzívna spolupráca dobrovoľníkov medzi rodičmi a učiteľmi. Niektoré náboženské školy vznikli prevzatím takých existujúcich škôl, ktoré boli neúspešné alebo sa stali nepopulárne. To je najlacnejšia opcia – je vo Vašom okolí nejaká škola zrelá na bankrot a prevzatie?

Po tretie, pretože v skutočnosti sú mnohé štátne školy čo do svojej etiky a morálnych hodnôt viac alebo menej aj tak humanistické. Keď bude koniec kolektívnym modleniam a výučba o náboženstvách sa stane univerzálne objektívnou, čestnou a vyváženou (bude zahŕňať humanizmus), štátne školy budú humanistické vo všetkom, okrem mena. Náboženská viera bude súkromnou záležitosťou rodín a komunít; štát a školy sa s ňou vyrovnajú, ale nebudú ju podporovať. BHA rešpektuje ľudské práva a nemá námietky proti nepovinnej (voliteľnej) modlitbe či výučbe náboženstva.

Mimo Spojeného kráľovstva a za špecifických pomerov platia výnimky z takéhoto uvažovania. Britskí humanisti napríklad finančne silne podporujú humanistické školy v Ugande.

Prameň: © British Humanist Association – Why aren’t there any humanist schools?

Be the first to comment on "Prečo nemáme vo Veľkej Británii humanistické školy?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*