Podpíš protest proti predaju homeopatického preparátu proti chrípke

Redakcia CSI

Dňa 26. januára 2011 vydal Výbor pre vedecké pátranie (CSI) spolu s Centrom pre slobodné hľadanie (CFI) verejné vyhlásenie, vytýkajúce supermarketom Wal-Mart predaj a šírenie neúčinného preparátu proti chrípke, Boiron Oscillococcinum, na svojej webstránke www.walmart.com. Boiron je výrobca, oscillococcinum je názov homeopatického preparátu. Krátko potom uverejnili CSI a CFI mená vedúcich vedeckých pracovníkov, ktorí sa s ich vyhlásením identifikovali.

Boiron Oscillococcinum

Boiron Oscillococcinum

Teraz vyzývajú širokú verejnosť, aby pomohla robiť nátlak na Wal-Mart, žeby ukončil svoje nezodpovedné odporúčanie preparátu Boiron Oscillococcinum (PBO). Na svojej webstránke píše, že sa má používať „pri chrípkových príznakoch“ na „skrátenie ich trvania a zníženie ich stupňa“. Na obale sa špecifikuje, že znižuje horúčku, bolesti svalov a iné utrpenia.

V krátkosti, celá webstrana je plná uistení, že preparáty, ktoré Wal-Mart ponúka ako lieky proti chrípke, sú naozaj účinné pri prevencii aj liečbe chrípky. Ľudia kupujú Boiron Oscillococcinum na základe týchto odporúčaní.

Niet dôveryhodných vedeckých údajov, ktoré by svedčili o vyššej účinnosti PBO, než ako sa sa dá očakávať od jeho placebo efektu. Údaje Wal-Martu o PBO sú falošné a nezodpovedné.

Predpoklad, že účinnosť tejto „homeopatickej medicíny“ sa zakladá na skutočnosti, že vysoko zriedené prípravky látok, ktoré vyvolajú určité príznaky u zdravých osôb, redukujú podobné príznaky u chorých ľudí, sa opakovane ukázal falošným. Najvyššie štátne kontrolné orgány pre lieky a potraviny vydali už opakovane varovania iným predajcom PBO, že tento predaj pre liečbu príznakov chrípky sa prieči platným predpisom.

Údajné liečivé ingrediencie PBO, Anas Barbariae Hepatis Et Cordis Extractum 200CK Hpus, pozostávajú z rozpustenej kačacej pečene a srdca. Sú to látky, o ktorých si homeopati počiatku 20. storočia mysleli, že obsahujú neexistujúce baktérium, ktorému dali meno „Oscillococcus“. Okrem toho príprava PBO – „200 CK“ – vyžaduje opakované zrieďovanie „aktívnej súčasti“ vo vode do tých čias, kým je pravdepodobnosť, že riedenie obsahuje ani len jednu molekulu tejto aktívnej súčasti, zaručene rovná nule.

Vo vyhlásení CSI a CFI sa m. i. hovorí:

„Žiadame, aby Wal-Mart okamžite prestal predávať tento neúčinný preparát. Uznávame, že to neposlúži jeho finančným záujmom, ale dúfame, že firma to urobí na základe pocitu etickej zodpovednosti. Spolupráca dobrých občianskych združení je nevyhnutná, ak sa má vytvoriť dôvera spotrebiteľov voči údajom výrobcov a predajcov liečiv.“

CSI a CFI kontaktovali Wal-Mart vo veci nepresných a zavádzajúcich údajov o PBO už v novembri 2010. No tento ani neodpovedal, ani nepotvrdil príjem listu. Preto R. A. Lindsay, prezident obidvoch organizácií, inicioval verejné vyhlásenie nie, aby robil Wal-Martu nepríjemnosti, ale aby ho presvedčil, žeby prestal ponúkať chorým ľuďom neúčinný preparát.

„Zdravie zákazníkov Wal-Martu musí byť dôležitejšie ako extradoláre, získané predajom takého podfuku, ako je oscillococcinum.“

V odseku „Lekársky kabinet“ svojej webstránky Wal-Mart uisťuje kupujúcich, že preparáty typu Boiron Oscillococcinum „potlačia prechladnutie a chrípku“. Sľubuje im, že na vrchole chrípkovej sezóny budú mať k dispozícii preparáty, ktoré pomôžu im a členom ich rodín zdolať infekciu, zbaviť sa príznakov a skoro vyzdravieť. Aj vo svojom „Nákupnom sprievodcovi pri kašli, prechladnutí a chrípke“ tvrdí Wal-Mart, že jeho produkty zabezpečia pre kupujúceho všetko, čo „on alebo jeho rodina potrebujú na zdolanie prechladnutia alebo chrípky“.

To, že Wal-Mart predáva a šíri oscillococcinum, je veľké prehrešenie voči službe verejnosti. Jeho používanie môže viesť ku komplikáciám, vedúcim k hospitalizácii a dokonca niekedy aj k smrti. Ohrození sú najmä starší ľudia, celkom malé deti a jedinci so zdravotnými problémami. V spotrebiteľoch neslobodno vzbudzovať vieru, že účinné preventívne a liečebné opatrenia možno nahradiť niečím, čo sa dá nazvať „hadia masť“. Neužitočný produkt je v tomto prípade škodlivý produkt.

V snahe pomôcť presvedčiť Wal-Mart, aby okamžite prestal predávať neúčinný preparát, podpísalo výzvu 43 vedeckých pracovníkov, väčšinou univerzitných profesorov z USA a celého sveta. V USA prebieha široká kampaň, aby sa aj jednoduchí ľudia zapojili do tejto podpisovej akcie.

Prameň: The Committee for Skeptical Inquiry, Leading Scientists and Physicians Rebuke Walmart for Selling Ineffective Flu Remedies, 26. 1. 2011

Pozri tiež Sign Your Name to CFI’s Wal-Mart Homeopathy Statement a Sign the Statement in Opposition to Wal-Mart’s Sale and Marketing of a Homeopathic Flu Remedy

Preložil Rastislav Škoda

4 Comments on "Podpíš protest proti predaju homeopatického preparátu proti chrípke"

 1. Zisťujem, že petícia funguje. Vyplnil som meno, e-mail, do City som dal Slovakia, a State – none. Inak mi nešlo odoslať. A vpravo som klikol na text v poli: Add my name to the petition. A z Center for Inquiry mi už prišlo potvrdenie: Thank You for Signing the CFI and CSI Statement in Opposition to Walmart’s Sale and Marketing of a Homeopathic Flu Remedy.

  Text v správe: Thank you for your support of CFI and CSI as we work to promote science and reason!

  Your name has successfully been added to the statement and will be presented to:

  * Walmart

 2. 30. ledna 2010 v 10.23 uspořádali britští skeptici po celé Anglii protestní happening, během kterého se veřejně „předávkovali“ údajně velmi silnými homeopatickými léky – demonstrativně spolkli celé balení (až 100 cukrových tabletek). Bez jakýchkoli účinků. Empiricky tak prokázali neexistenci proklamovaných účinků.

  V roce 2011 (neděle 6. 2. 2011 v 10.23) byla tato akce zopakována v celosvětovém měřítku, včetně České republiky, kde ji zašťoval Český klub skeptiků Sisyfos. Zvolené datum a čas odkazuje na Avogadrovu konstantu – a v přeneseném slova smyslu na fakt, že homeopatické léky po sérii ředění neobsahují žádné účinné látky.

  V ČR akce proběhla v NEDĚLI 6. 2. 2011 v PRAZE u Karlova mostu na Novotného lávce. Zůčastnilo se 25 skeptiků.

 3. SISYFOS poslal 16. 2. českým europoslancům „homeopatickou“ výzvu:

  Jestliže jsou homeopatika považována za léčiva, musí podléhat stejným pravidlům jako všechna ostatní léčiva.
  Jestliže jsou/budou homeopatika považována za potraviny nebo potravinové doplňky, což doporučujeme, pak na ně musí být aplikována všechna pravidla, platná pro tuto kategorii. Jakékoli tvrzení, že mají léčivé účinky, musí nejprve schválit příslušný orgán.

 4. Sisifilitik | 18. mája 2011 at 20:39 |

  VĎAKA!

  Zväz priatel chrípky

Leave a comment

Your email address will not be published.


*