Noví ateisti

Noví ateisti od nás chcú, aby sme otvorene vyjadrili naše stanovisko. My slabošskí agnostici, nerozhodní neveriaci, neurčití deisti, ktorým by nechutilo brániť antické absurdity typu panenské počatie alebo Panna Mária, vzatá do neba bez umretia a iné nehodnoverné mýty, my vyčkávajúci opatrníci máme aktívne pomáhať vyhnať z ľudí ich oslabujúce očarenie: očarenie vierou.

Nestačí im, ak prehlásime, že sme veriaci bez doktrín. Oni odsudzujú nielen vieru v Boha, ale aj rešpekt pre vieru v Boha. Náboženstvo nielenže nemá pravdu, ono je zlé a škodlivé. Tak volajú do zbrane traja mušketieri nového ateizmu: Richard Dawkins, Sam Harris a Daniel Dennett.

Počuli námietku, že existencia Boha sa nedá vyvrátiť vedeckými metódami a mali k tomu dva komentáre:

1. Táto veta sa vyslovuje potom, ako boli vyvrátené všetky tzv. argumenty v prospech existencie Boha, z čoho vyplynul záver svetských filozofov (ktorí sú, podľa Nietzscheho, len preoblečenými teológmi), že existencia Boha sa nedá dokázať. No v tejto situácii je rozhodujúce, že bremeno dôkazu spočíva na tom, kto niečo tvrdí. Ak to nedokázal, pravdepodobne to neexistuje. Ak výzva k dôkazu neexistencie prichádza po zlyhaní všetkých pokusov o dôkaz existencie, je odchodom z bojiska, priznaním porážky.

Praktický príklad: Niekto k vám príde, a vraví, že ste mu dlžen tisíc korún; vymáha ich vrátenie súdnou cestou. Kto má čo dokazovať, ak ste si nič nepožičali?

2. Existuje množstvo vecí, na existenciu ktorých v určitých oblastiach a určitých časových obdobiach určití ľudia verili, no dnes už nikto neverí: jednorožec, bohovia, víly; a existujú veci, na ktoré nikto nikdy neveril: lietajúce špagetové monštrum, čajová kanvica obiehajúca planétu Jupiter. Ak sa ľudský duch zmieril s neexistenciou toľkých vecí minulých storočí, prečo by si zaslúžilo úctyhodné zaobchádzanie jedno z božstiev zdedených z bronzového veku?

Ja k tomu dodávam, že neexistencia niečoho sa nedá dokázať z logických dôvodov a že existujú blúznivci, ktorí očakávajú dôkaz existencie Boha na základe fyziky.

Prameň: internet

Be the first to comment on "Noví ateisti"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*