Náboženstvá a cirkvi na zasmiatie

Rastislav Škoda

Za žartovné, satirické, parodické, neseriózne, komické alebo smiešne, na smiech alebo na zasmiatie, v určitých kruhoch aj za srandovné sa označujú pseudonáboženstvá a pseudospoločenstvá, ktoré sa svojím obsahom a štruktúrou prezentujú ako náboženstvá, ale ktorých učenie sa nedá brať vážne a ľahko sa dá poznať, že ich viera nie je „pravá“; preto sa spravidla pejoratívne hovorí aj o pseudoteológii.

Niekedy bývajú vyvolané ako protest proti udomácneniu sa a vplyvu náboženstva v štátnom a vládnom aparáte, vo vede a v politike, ako sa to dá už dávno pozorovať najmä v USA a u nás; inokedy nadšením pre osobu (Maradona) alebo udalosť (hviezdne vojny), resp. zo ziskuchtivosti (scientológia).

Bol to osobitne pokus kreacionistov a ideistov (od ID, inteligentný dizajn) o zavedenie výučby biblického opisu stvorenia sveta do škôl v štáte Kansas v USA, ktorý v roku 2005 viedol k založeniu Cirkvi lietajúcej špagetovej príšery a neskôr aj Cirkvi neinteligentného dizajnu, a to protestným listom a návrhmi Bobbyho Hendersona Školskej rade štátu Kansas.

O Cirkvi lietajúcej špagetovej príšery (aj obludy alebo netvora) ste už iste počuli, ale sú aj iné „neseriózne“ podujatia.

Hnutie inteligentného pádu (Intelligent Falling) je paródia hnutia inteligentného dizajnu na základe satirickej historky z roku 2002, rozpracovaná na internete v rokoch 2002–2005. Predkladá pseudovedecké vysvetlenie javu zemskej príťažlivosti pomocou nadprirodzených síl. Voľný pád sa pripisuje „božej ruke“, ako ju Michelangelo namaľoval na strope Sixtínskej kaplnky vo Vatikáne. Tvrdí sa, že vedecké vysvetľovanie gravitačných síl nevysvetľuje všetky aspekty pozorovaného javu a navrhuje sa brať do úvahy myšlienku, že predmety padajú k zemi nie na základe Newtonovho zákona príťažlivosti, ale pretože nimi hýbe (tlačí ich k zemi alebo ich nadľahčuje) „vyššia inteligencia“. Sapienti satis (múdremu stačí) – netreba prezrádzať, o KOHO ide.

V roku 2001 bola založená fiktívna Cirkev hviezdnych vojen, jediizmus, ktorého veriaci sa nazývajú jedi, a odvolávajú sa na hlavné postavy filmovej ságy Hviezdne vojny: Obi-Van Kenobi, Yoda a iní. Ich filozofia je zmes taoizmu, budhizmu a myšlienok Alana Wattsa a Josepha Campbella.

Podľa oficiálnej štatistiky mala táto sekta pri sčítaní ľudu v roku 2001 v Anglicku a Wallesi spomedzi 52 041 914 občanov 390 127 členov, t. j. 0,7 percenta. Jedi sa vyskytujú aj v iných štátoch, napr. na Novom Zélande, kde ich je až 1,3 % a v Austrálii.

Diskordianizmus (aj erisianizmus) označuje hnutie, ktoré sa prezentuje vo forme náboženstva, resp. ako paródia náboženstva. Popularizovali ho roku 1958 Robert Shea a Anton Wilson románom Illuminatus. Eris bola bohyňa sváru v starom Grécku, Discordia v Ríme. V duchu svojich veriacich „je diskordianizmus náboženstvo, ktoré sa vydáva za premyslený vtip, vydávajúci sa za náboženstvo.“ Dôležitou dogmou diskordianizmu je odmietanie všetkých dogiem. Diskordianizmus kategoricky zakazuje jesť v piatok špekáčik, najmä ak je opečený na ohni. Diskordianistom sa človek môže stať v piatok, a to vedomým zjedením špekáčika.

Medzi právomoci diskordiánskeho pápeža patrí (okrem iného) byť neomylným, a to kedykoľvek a aj naspäť; ďalej exkomunikovať, deexkomunikovať, reexkomunikovať a dereexkomunikovať seba, ľudí, zvieratá, veci a iné bytosti.

Keď som sa v internete dočítal, že diskordiánovi sa zakazuje veriť, čo číta; že to je v súhlase s Wittgensteinovým záverom jeho Traktátu: že ak má niektorá jeho téza zmysel, je bezcenná – prešla ma trpezlivosť a po desiatich stranách hlúpostí som prestal čítať.

Maradonova cirkev (Iglesia maradoniana) bola založená v deň Maradonových 38. narodenín, 30. októbra 1998, dva roky potom čo Argentína vyhrala svetové majstrovstvo vo futbale a Maradona bol vyhlásený za najlepšieho futbalistu sveta vôbec. Dnes vraj má jeho cirkev vyše 100 000 členov v 60 štátoch. Jeden z jej zakladateľov, Alejandro Verón sa vyznal: „Moja racionálna cirkev je rímskokatolícka, ale moja srdečná záležitosť je Diego Maradona.“ Fanúšikovia počítajú roky od jeho narodenia, teda od roku 1960 a často používajú tetragram D1OS, kde 10 je číslo Maradonovej košele (Opravili ma 2 čitatelia, že 10 je číslo na Maradonovom „drese“. Prepáčte mi zlú predstavu o podrobnostiach futbalu.) a Dios je po španielsky Boh. Podľa toho sa nachádzame v 49. roku p.j.n. (po jeho narodení). Medzi desiatimi prikázaniami tejto cirkvi je prísny príkaz pomenovať prvého potomka Diegom.

Cirkev strachu (Church of fear, Kirche der Angst) je projekt provokatívneho nemeckého divadelného umelca Christopha Schlingensiefa, kriticky zameraný proti šíreniu strachu autoritatívnymi inštitúciami (štát a cirkev). Verejnosti sa predstavil po prvý raz na 50. bienále v Benátkach v r. 2003, potom kontrastným programom na katolíckom Svetovom dni mládeže v Kolíne r. 2005 a od tých čias vystavuje a vystupuje v rozličných mestách. Veľmi kritizoval najmä Bushov spôsob boja proti terorizmu. Je známy aj senzačnými pretekmi vo vysedávaní na stĺpoch a akciami performance art ako „Posledná večera“ či „Kráčajúce telo“.

V USA existuje Prvá cirkev ateistov, kde sa každý môže stať duchovným, kňazom či farárom (už ich majú 1560, no váham, ako v tejto súvislosti preložiť minister), ktorý môže nielen krstiť a pochovávať, ale aj sobášiť – za 5,95 $ si môže kúpiť v ústredí 3 formuláre sobášneho listu, ktorý sobášnemu aktu dodá na vážnosti. Okolo roku 2000 existovala Severotexasská cirkev voľnomyšlienkarov v Carrolltone na predmestí Dallasu s 200 veriacimi, založená hlavne kvôli nedeľným ranným stretnutiam rovnako zmýšľajúcich predmešťanov; od r. 2002 sa na internete odmlčala. Zanikla aj Severokalifornská cirkev ateistov, zato živo sa prezentuje tiež texasská Houstonská cirkev ateistov, hoci má nedeľné schôdzky len raz do mesiaca. Na Slovensku skončila diskusia o ateistickej cirkvi zamietnutím žiadosti o registráciu Ministerstvom kultúry a pre nezáujem ateistov; webstrany zanikli.

V mnohých krajinách sveta – medzi inými aj v Maďarsku, Rusku, Spojených štátoch a vo Švédsku je registrovaný ako cirkev spolok tzv. scientológov. „Na Slovensku je na registráciu potrebných 20 tisíc členov, a to v tejto chvíli nie sme schopní dať dokopy,“ hovorí Lopušný, šéf bratislavskej misie Scientologickej cirkvi, pred ktorou varujú rovnako ateisti ako katolíci, pretože byť jej členom nijako nie je žart, ani na smiech alebo sranda.

Za veľmi typického predstaviteľa v dobrom zmysle žartovných cirkví považujem Cirkev neviditeľného ružového jednorožca (NRJ), a preto sa ňou budem zaoberať podrobnejšie.

NRJ je satirická paródia náboženstva zameraná na nabodnutie teistických vieroučných článkov na dlhý roh paradoxného jednorožca, ktorý je síce ružový (do purpurova), ale neviditeľný. Podobné do očí bijúce protirečenia sa viažu aj na všetkých teistických bohov.

NRJ sa bežne používa ako argument na dôkaz klamnosti či svojvoľnosti viery v nadprirodzeno, napríklad pri nahradení výrazu „Boh“ v nejakom náboženskom texte výrazom „neviditeľný ružový jednorožec“.

Definícia NRJ:

„Účelom tejto svojvoľnosti je priviesť teistov k uznaniu, že ich kázeň (o Bohu) počúvajú ateisti s takou vážnosťou a dôverou, ako svoju kázeň (o NRJ) … a dosiahnuť, že tak budú robiť aj oni.“

Samozrejme sa vie, že tento domnelý Boh nemá veriacich, ale vo veku internetu sa stal populárnym na stránkach ateistov a na diskusných fórach práve predstieraním viery v obidvoch smeroch. Štylizácie týchto vyznaní viery poukazujú na ťažkosti pri odmietaní vyhlasovania viery v javy mimo ľudské zmyslové vnímanie.

História NRJ:

Najstaršia písomná zmienka o NRJ je z rokov 1990–1992 na strane alt.atheism diskusnej skupiny Usenet, kde NRJ dodnes v modernej forme prežíva ako „zjavené“ náboženstvo. Existujú pamätníci, ktorí tvrdia, že o jednorožcovi bola reč v diskusiách už dávno pred érou internetu.

V rokoch 1994–1995 vydala skupina študentov na univerzite IOWA, združená do spolku ISCA, manifest, ktorý opisoval podrobnosti nezmyselného náboženstva „ružových neviditeľných jednorožcov“, ako napríklad: „NRJ sú bytosti úžasnej duchovnej sily. Spoznávame to z toho, že sú schopní byť naraz aj neviditeľní, aj ružoví. Ako všetky náboženstvá, aj viera v NRJ sa zakladá súčasne na logike a viere. Veríme, že sú ružoví a logicky chápeme a vieme, že sú neviditeľní, pretože ich nevidíme.“ (Koľko takýchto nezmyslov som sa napočúval pri nedeľných kázniach … o neviditeľnom, ale všetko vidiacom, všetko vediacom, všade prítomnom, jednom ale v troch osobách, atď…!)

Manifest Steve Eleya a jeho spoločníkov uvádzal aj iné vtipné články viery cirkvi NRJ, napríklad, čo odôvodňuje hrozienkový chlebík (symbolizujúci rozťahovanie vesmíru) a jeho vzťah k zmiznutým ponožkám. Mister Eley sa vymenoval za „hlavného advokáta a hovorcu cirkvi“ a obklopil sa zborom Vysokých kňazov a Vysokých kňažiek (VK), a to v súlade s platnou teóriou, že kto píše evanjeliá, má v príslušnej cirkvi aj všetku moc a nikdy nebude umučený. Prvou VK bola Natalie Overstreetová, ktorá popularizovala uvedené dogmy na svojej internetovej strane.

Ďalší člen vedenia ISCA, Wes Schrader, sa pokúsil vyvolať rozpad novej cirkvi (schizmu) založením kultu „Celkom oceľového gaštanového Pegasa“ (okrídleného koňa), ale nemal úspech.

V roku 1996 bola koncepcia NRJ adaptovaná na učebnú pomôcku pre Camp Quest (Tábor otázok), prvý voľnomyšlienkarský letný detský a študentský tábor v USA. Inkoherentná ružová farba bola vynechaná a zdôraznila sa len neviditeľnosť (nevnímateľnosť) jednorožca. Deti ľahko chápu, na kom spočíva ťarcha dôkazu.

Dogma NRJ:

Existujú umelecké aj laické znázornenia ružového jednorožca, ale pri použití kanála alfa sa obrazy stanú úplne priesvitné, čím sa ešte väčšmi priblížia pojmu NRJ. Ako vrchol znázornenia neviditeľnosti NRJ boli predložené aj prázdne stránky z bloku na kreslenie, samozrejme bielej (ne)farby.

Pri diskusiách o NRJ je bežné, že keďže je jednorožec neviditeľný, nedá sa dokázať ani jeho neexistencia. Táto paródia veľmi pripomína teistické tvrdenia o Bohu: že je všadeprítomný a preto sa jeho prítomnosť nedá nikde dokázať, čo však nezmenšuje vieru v neho. NRJ slúži ako ľahko pochopiteľné prirovnanie, že ak chýbanie dôkazu božskej existencie má byť jej dôkazom, je v podstate absurdné, vylúčené. Pri tejto logike sa dá tak veriť v Boha, ako na NRJ. Dve charakteristické vlastnosti NRJ, neviditeľnosť a ružová farba, sú nekonzistentné (nesúrodé) a protirečivé, a to z nich robí satiru. No paradox, že niečo je neviditeľné a má vnímateľnú vlastnosť (ružovú farbu), poznala už mytológia starovekých východoázijských kultúr: „neviditeľná červená struna“ vraj spájala dve bytosti, ktoré mali mať spoločný osud.

NRJ a podobné nápady sa už v minulosti používali ako učebné pomôcky. Veľký americký ateista Carl Sagan má v knihe The Demon-Haunted World: Science As A Candle In the Dark (Diablom strašený svet: Veda ako sviečka v tme) esej „Drak v mojej garáži“. Ľudia tvrdia že neviditeľný drak tam vyfukuje nozdrami studený oheň. Nedá sa vidieť, ani počuť, ani ináč cítiť; nezanecháva stopy svojich láb. Nemáme nijaký dôvod povedať, že existuje, ale je tam. A ozývajú sa otázky: Ako viete, že je to drak a nie mačka? Podobne: Ako viete, že je to NRJ a má to teda jeden roh? Ako viete, že to nie je kôň s tromi rohmi alebo úplne bez rohov? Túto myšlienku veľmi podrobne rozoberá Judith Hayesová v knihe In God We Trust: But Which One? (Veríme v Boha: Ale ktorého?).

Medzi veriacimi cirkvi NRJ existuje veľa viac-menej serióznych debát. Je NRJ celkom neviditeľný, alebo niekedy len čiastočne, napríklad pre tých, čo v neho veria? Tvrdí sa, že má rád šunkovú a ananásovú pizzu; iba vegetariáni protestujú, že je predsa tiež vegetarián a ako taký musí mať rád ananásovú pizzu s hubami. O ananásoch niet pochýb, ale ani o tom, že pohŕda ostrou paprikou. Ďalšou vlastnosťou NRJ, o ktorej panuje súhlas, je, že „odnáša či unáša“ ponožky – ako vysvetliť ich ináč nevysvetliteľné miznutie? Ak z vašej práčovne ktosi uniesol ponožky, je to znak priazne NRJ – ale môže to byť aj znak nevôle; záleží na tom, kto ich hľadá. Skeptici navrhujú, aby sa hlbšie pochopenie tohto javu hľadalo pod práčkou a textil pod jej bubnom.

Ako abrahámovské náboženstvá majú svojho diabla-satanáša, má NRJ svojho oponenta v Purpurovej ustrici. Povedal raz jeden veriaci:

„Videl som svoju nehodnosť pod jej dozorom a bol som hriešnik, odsúdený večne s ňou žiť, voskujúc jej ulitu a masírujúc jej biedne a sliznaté nohy.“

„Pretože Purpurová ustrica má naozaj stehná, potom nohy a prsty a to jej dáva vládu nad všetkými moriami a umožňuje jej ísť medzi deti ľudí a pokúšať ich na zatratenie.“ (Zjavenie sv. Bryca čiastočne Nakrúteného, odsek 1, verše 9–11).

Purpurová ustrica je známa aj ako „Purpurová ustrica posledného súdu“ a tvrdí sa, že pôvodne bola jedným z miláčikov NRJ, že však bola vypudená zo svojich pastvín, pretože sa pokúšala presvedčiť spoluveriacich o kacírskom názore, že NRJ má radšej paprikovú pizzu s hubami ako šunkovú s ananásom. V Eleyovom manifeste stojí, že NRJ budú trestať neveriacich pichaním svojimi rohmi; za pociťovanú bolesť sa dosiaľ vinili moskyty, ale tie už nejdú na ľudí; hovorí sa, že boli predizajnované tak, aby boli pre NRJ to, čo sú konské muchy pre kone.

Náčrty NRJ predstavujú zvyčajne hmlistého ružového jednorožca alebo jednoducho nič. Aj obrazy „zjavení“ NRJ sú nákresy bežných miest v prírode (jaskyne, lesné čistiny, vodopády) s neurčitými nerozpoznateľnými predmetmi, ktoré sa vraj „zjavili“. Existuje však logo NRJ, vytvorené návštevníkmi strany alt.atheism a dá sa získať (za pár US$, lebo je ©) na tričkách, hrnčekoch a iných haraburdách; stalo sa talizmanom ateistov a agnostikov, surfujúcich v internete Invisible pink unicorn.

V žartovných rozhovoroch sa po mene Neviditeľného Ružového Jednorožca spravidla pridáva po krátkom odmlčaní veta typu „Nech sú požehnané jeho sväté kopytá“, „Pokoj pod ním“ alebo „Kiež jeho kopýtka nikdy neboli podkuté“. To sa obyčajne skracuje na šepot, mumlanie, brblanie. Tieto prídavky pripomínajú prax moslimov, ktorí pridávajú k menu Mohameda a iných prorokov vetu „Pokoj s ním“, alebo „Nech je jeho meno pochválené“, resp. židov, ktorí to isté hovoria po mene zomretých rabínov. Do podobnej kategórie patrí naše „Pánboh mu daj slávu večnú“ pri spomienke na mŕtveho.

Richard Dawkins používa paródiu náboženstva cirkvou lietajúcej špagetovej príšery, respektíve cirkvou neviditeľného ružového jednorožca ako moderné verzie Russellovej čajovej kanvice, aby vyniklo nad slnko jasnejšie, že náboženstvá musia byť dokazované a dokázané ich veriacimi a nie azda vyvracané a vyvrátené ateistami.

„Tvrdím, že obidvaja sme ateisti. Ibaže ja verím na o jedného Boha menej ako Vy. Ak viete, prečo ste Vy zavrhli všetkých ostatných možných Bohov, ľahko pochopíte, prečo som ja zavrhol Vášho ostávajúceho Boha.“ – Stephen F. Roberts.

Náboženstvá či cirkvi ako žart? Iste, niektoré sú na zasmiatie.

25 Comments on "Náboženstvá a cirkvi na zasmiatie"

 1. Preboha, opravte si : číslo 10 nie je číslo Maradonovej košele, ale číslo dresu. Číslo dresu !!!
  .
  Čo za hlupáka to prekladalo z angličtiny ? Nejaká blondýnka ? Ešte že ste nenapísali číslo Maradonovej blúzky.

 2. Číslo košele, hlupáci… 🙂 Číslo na drese!
  .
  Také veľké číslo, čo ty chlapci, čo behajú za loptou, majú na chrbte. :-))))

 3. 091123
  Titron a Macro, na maily zo 6.11. som neodpovedal, ale reagoval som opravou v texte tohto článku, kde uznávam, že o futbale toho viem málo. Chápem Vás, že ste 22.11. urgovali reakciu, ale tá tam už bola, asi sa tie dve udalosti križovali. Som poctený, že chodíte na moju stránku.

 4. Reagovať a upozorniť prekladateľa na chybu sa dá aj iným spôsobom. Nevidím dôvod, prečo hneď pristupovať k osobným invektívam pri takejto banálnosti. Každý však podľa svojich možností…

 5. Macro, keď tak ostro, potom sa hádam môžem smelo opýtať: Čo za hlupáka píše slovo blondínka s ypsilonom?

  A Tritron sa po ňom zaskvel: Čo ty chlapci? Nie ty ale tí.

  Inak, poteší vedomie, že aj analfabeti chodia na internet.

  Namiesto toho, aby ste sa vyjadrili k téme, zaútočili ste zbytočne na úplne nepodstatnú chybu.

  Namiesto spolupráce, útok. Vďaka vám, bojovníci proti… čomu vlastne? Proti analfabetizmu asi nie!

 6. Mne zas nejde do hlavy ako mohla Argentina vyhrat 2 roky pred 1998 svetovy sampionat, ked ten sa v roku 1996 ani nehral a Argentina ho vyhrala iba raz v 1986-tom.

  Beriem to tak, ze akysi preklep 🙂 aj ked bude asi viacnasobny, kedze to tam je viazane na Maradonove 30. narodeniny, ktore boli v roku 1990 (!)…takze to je dost v tomto odseku schaosene.

 7. Pardon beriem spat, 38. narodeniny, takze potom to sedi, len treba opravit rok na 1988.

 8. Podľa http://www.fodor.sk/Football/fifa_wc.htm vyhrala Argentína majstrovstvá sveta vo futbale dvakrát:
  v roku 1978 (Argentína : Holandsko 3:1
  v roku 1986 (Argentína : NSR 3:2
  Maradonova cirkev bola založená v roku 1998, teda nie dva, ale dvanásť rokov po úspechu Argentíny v Mexiku vďaka Maradonovi, ktorý tam dal 5 gólov a na 5 prihral.

 9. mas pravdu, pomylil som sa 🙂 dvakrat, ale nic to nemeni na tom, ze sa udaj v clanku viaze na ich triumf v roku 1986

 10. Věřím, že pro někoho mohou být takováhle náboženství k smíchu, ale lidé, kteří je vyznávají to myslí vážně a vemte to tak, že dnes se lidé mohou vysmívat i křesťanům a jiným ‘starším’ náboženstvím.
  Víra je velice vnitřní věc a každému náleží svoboda volby, ke kterému z nich se bude hlásit. No co říct, náboženství se vyvíjí, kdo ví, které náboženství bude v budoucnosti nejvíce uctívané…

 11. Morell,
  Smiem sa spýtať, ako rozlišujete vieru od paviery, povery? Tisícročia to brali tzv. pohania veľmi vážne a dnes nie je núdza o obdivné až nostalgické reportáže a krátke filmy o afrických a juhoamerických šamanoch.

 12. Cudujem sa ze doteraz este nevznikla cirkev K.Gotta..ci snad ano..?

 13. Na Slovensku nemáme povestný zmysel pre humor. Zato v Maďarsku sú na tom v tomto smere lepšie: Medzi riadne zaregistrované náboženské hnutia v Maďarsku patria napríklad Slobodná cirkev mosta budúcnosti, Cirkev hlas ticha, Nezávislý duchovný rád Spoločnosti žitej energie, Cirkev ezoterických náuk, Cirkevná spoločnosť veriacich v cudziu, vyvinutejšiu inteligenciu, Cirkev Boh je láska, Cirkev kozmickej univerzálnej lásky, Maďarský zväz bosoriek, Spoločnosť neskorého dažďa Maďarsko, Spoločnosť olivovníkov, Pramaďarská šamanská cirkev či Vesmírna cirkev.

 14. Odpopvěď pro: rastislav (February 6, 2010)

  Je v tom rozdíl, ale je špatně rozeznatelný. K tomu, abys zjistil, jestli to někdo bere upřímně vážně, nebo si dělá srandu vyžaduje ho poznat a pohcopit. Konkrétně my Jediové s recesisty vydávajícími se za Jedi máme problémy, zvláště protože nás bluvláry strkají do jednoho pytle.

  Mohu ti ukázat, jaký je rozdíl v tom, jak se prezentují na webu. Jestli ti to pomůže tomu porozumět, nevím.

  Jediové mají v čechách oficiální web: http://www.jediismus.ic.cz/
  Recesistům patří web http://jediismus.cz/

  Ať vás provází Síla, jo a nesmějte se mi. Já nad vámi nos neohrnuju.

 15. A ako má bežný človek odlíšiť, či v prípade jediov (ako sa to vlastne píše?) ide o pseudonáboženstvo alebo ozajstné náboženstvo?

  Píše sa na stránke, že jediizmus je moderným náboženstvom. Čo je na ňom náboženské?

 16. Nejdříve odpovím na druhou otázku: Když se na náboženství podívám nezaujatě, vidím spousty lidí, kteří věří v pravdivost nějakýho příběhu a berou si z něj inspiraci do svého vlastního života a nabízí ho dalším. Stejně jako ostatní náboženství i Jedi mají hvězdné války, ze kterých si berou příklad z rytířů Jedi.
  Jestli jde o pseudonáboženství, nebo ne, běžný člověk takřka nerozliší, zvláště, pokud o něm jen sem tam něco pochytí. Myslím, že žádné náboženství nemusí být špatné, všechno je to v lidech.

 17. To je dosť všeobecný opis. A konkrétne? Čo je na hviezdnych vojnách náboženské? Ak si zoberiem z nejakého príbehu inšpiráciu do života, to nie je ešte náboženstvo.

 18. Odpověď závisí na tom, co si představuješ pod pojmem náboženství. Jestli náboženství omezíš jen na víru v boha, tak Jedi z této definice vypadnou. (pro mne Jedi je spíše víra, než náboženství)
  Dovolím si poukázat na křesťany, kteří si berou do života příklad z příběhu o Ježíši Kristu. Také žijou podle příběhu, který je inspiroval.
  Abych odpověděla na tvou otázku, tak na hvězdných válkách, jako takových nic moc náboženstkého není, nebo to tam alespoň já moc nevidím.

 19. Lenže ja nič neobmedzujem len na… takže stále platí otázka z 30. 4. 2011, na ktorú som ešte nedostal odpoveď:

  A ako má bežný človek odlíšiť, či v prípade jediov (ako sa to vlastne píše?) ide o pseudonáboženstvo alebo ozajstné náboženstvo?

  Píše sa na stránke, že jediizmus je moderným náboženstvom. Čo je na ňom náboženské?

  Inšpirácia do života ešte nie je náboženstvom, ani v prípade kresťanstva. Keby sa možno niekto pokúsil takú nejakú novú cirkev povedzme zaregistrovať, tak by možno pohorel ako táto cirkev: http://forum.humanisti.sk/viewtopic.php?t=722

 20. Ak je moderným náboženstvom, malo by sa dať nejako identifikovať ako moderné. A malo by sa dať odlíšiť od pseudonáboženstiev. Inšpirácia do života príbehmi nestačí.

 21. Možná nejsem tím správným člověkem, který by ti dokázal odpovědět.

 22. Pastafariánove víťazstvo slobody náboženského vyznania – právo nosiť sitko na cestoviny ako náboženskú pokrývku hlavy

  http://humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2011070017

  Morell, odlišuje sa niečim zásadným pastafarianizmus od jediizmu?

 23. a čo takto založiť cirkev vo vieru v samého seba?! 🙂

 24. Cirkev, ktorá považuje znaky CTRL+C (kopírovať) a CTRL+V (vložiť) za posvätné symboly, dostala názov Kopimi a koncom decembra získala vo Švédsku oficiálny status.

 25. K tej cirkvi Jedi: Je tam chyba, správne je Obi-Wan Kenobi, s w.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*