Grunert Zoltán – životopis

Zoltán Imrich Grunert sa narodil 6. novembra 1921 v Dolných Michaľanoch, okres Sabinov.

Jeho otec Pavol bol železničný úradník. Bol slovenskej národnosti a evanjelik a. v. Mal staršieho brata Vincenta, ktorý pôsobil ako detský lekár, chirurg, najprv v Bratislave a potom v Innsbrucku v Rakúsku.

Maturoval na 1. slovenskom štátnom reálnom gymnáziu v Bratislave v roku 1941.

Na VŠV vo Viedni sa zapísal do 1. semestra 3. 12. 1942 a absolvoval tam 6 semestrov: do 5. sa zapísal 19. 12. 1944 a do 6. po oslobodení dňa 28. 6. 1945.

Na VŠV v Brne mu bolo uznané 6 semestrov z Viedne a zapísal sa 25. 10. 1945 do 7. semestra a 1. 3. 1946 do 8. semestra. Veterinársky diplom získal 11. 7. 1947 a doktorát obhájil 6. 3. 1948.

V rokoch 1949 – 1974 pôsobil na Štátnom diagnostickom veterinárnom ústave po smrti MVDr. Adely Jeleníkovej-Moravcovej ako jej nástupca a vedúci oddelenia sérológie a neskôr virológie.

So svojou prvou manželkou Helenou, rodenou Machovou, RNDr., výskumnou pracovníčkou, sa oženil v roku 1951; mali syna Adriána, ktorý vyštudoval chemické inžinierstvo. V roku 1975 sa rozviedli a s druhou manželkou, Dagmar, mali syna Michala, Miška, ktorý ako dvanásťročný umrel na leukémiu.

Zoltán Grunert ochorel na Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu a umrel po dlhšej chorobe v Bratislave. Pochovaný je na cintoríne v Bratislave, v Slávičom údolí, v spoločnom hrobe s otcom a synom.

V publikáciách sa jeho priezvisko píše často s krátkym „u“.

Bibliografia:

Grunert, Z, – Škoda, R. 1964. Epizootológia Aujeszkého choroby v ČSSR. 1. História a zemepisné rozšírenie. Veterinární medicína 1964, roč. 37, s. 351 – 360.

Škoda, R. – Grunert, Z. 1965. Epizootologie der Aujeszkyschen Krankheit in der ČSSR. 1. Geschichte des Vorkommens und geographische Verbreitung. Archiv für experimentelle Veterinärmedizin, 1965, roč. 19, s. 577 – 585.

Škoda, R. – Grunert, Z. 1966. Epizootologie der Aujeszkyschen Krankheit in der ČSSR. 2. Vorkommen wiederholter Ausbrüche der Seuche in der Westslowakei in den Jahren 1955 – 1964. Archiv für experimentelle Veterinärmedizin, 1966, roč. 20, s. 427 – 434.

Škoda, R. – Grunert, Z. – Zubaj, J. 1969. Epizootologie der Aujeszkyschen Krankheit in der ČSSR. 3. Beeinflussung des Vorkommens der Seuche durch Massenimpfung der Schweine mit Lebendvirusvakzine. Archiv für experimentelle Veterinärmedizin, 1969, roč. 24, s. 167 – 177.

Nehring, K. 1955. Výživa zvierat a náuka o krmivách. Z nemčiny preložili Zoltán Grúnert a Rastislav Škoda. Bratislava: SVPL/Pôdohospodárska veda, 1955, zv. 6, 460 s.

Pozri tab. 12.

Be the first to comment on "Grunert Zoltán – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*