Zošity humanistov č. 54
Karikatúry a sloboda tlače

V súvislosti s demonštráciami proti karikatúram v moslimskom svete, ktoré sa miestami podobajú na organizované pogromy, treba pripomenúť, že nezávislosť spoločnosti od dogiem nie je mysliteľná bez…Drobnosti

Zaznamenali sme: 27. sept. 2005 citovala PaedDr. D. Bollová na 50. zasadaní SNR vo svojom vystúpení pri diskusii o návrhu bezpečnostnej stratégie SR dlhý úryvok z eseje…