70 rokov Medzinárodných humanistov

V týchto dňoch Humanists International (Medzinárodní humanisti, predtým známi ako Medzinárodná humanistická a etická únia v rokoch 1952–2019) oslavuje sedemdesiat rokov od svojho založenia v Amsterdame v roku 1952. V roku 2002 k päťdesiatemu výročiu založenia bola prijatá na svetovom humanistickom kongrese tzv. Amsterdamská deklarácia humanizmu definujúca základy humanistického náhľadu na svet.

V tomto roku pri príležitosti 70-teho výročia založenia bola na Valnom zhromaždení Medzinárodných humanistov v Glasgowe bola schválená aktualizovaná Amsterdamská deklarácia moderného humanizmu 2022, ktorá vyjadruje základné princípy humanizmu pre 21. storočie. O tom, akým procesom prechádzalo jej schválenie sme písali v článku Ako sa schvaľovala Deklarácia moderného humanizmu 2022. Video Medzinárodných humanistov v angličtine k deklarácii si môžete pozrieť na tomto odkaze TU.

Rovesníkom Medzinárodných humanistov je náš riaditeľ Predsedníctva Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov STANISLAV KIZEK, ktorého život sa začal tiež pred 70-timi rokmi. K spoločnému výročiu povedal: „Hoc máme už tridsaťtriročné skúsenosti z tzv. demokratickej spoločnosti, táto spoločnosť sa k nám demokraticky nespráva. Sme permanentne ignorovaní a tým vlastne aj diskriminovaní, tak v rovine sekulárnych občanov bez náboženského vyznania, ako aj v rovine jedinej dlhodobo pôsobiacej humanistickej organizácie na Slovensku. Členmi svetového humanistického hnutia sme už od roku 1991 a považujeme za prínosné, aby sa ľudia našich svetonázorových orientácií spájali aj medzinárodne. Pri širokej kultúrnej rôznorodosti sa len takto môžeme navzájom poznávať, chápať, pomáhať si a obohacovať sa pri spoločnom úsilí o humánnu a spravodlivú spoločnosť i šťastný život ľudí.”

ANDREW COPSON, prezident Humanists International (Medzinárodní humanisti), k tomu dodáva: „Humanistické presvedčenia a hodnoty sú staré ako civilizácia a majú históriu vo väčšine spoločností na celom svete. Moderný humanizmus je vyvrcholením týchto dlhých tradícií uvažovania o význame a etike, zdrojom inšpirácie pre mnohých veľkých svetových mysliteľov, umelcov a humanistov a je prepojený so vzostupom modernej vedy. Ako globálne humanistické hnutie sa snažíme, aby si všetci ľudia uvedomili podstatu humanistického svetonázoru, ktorý je vyjadrený v našej Deklarácii moderného humanizmu.“

HUMANISTS INTERNATIONAL (Medzinárodní humanisti) je celosvetová reprezentatívna organizácia humanistického hnutia, ktorá spája rôznorodú komunitu nenáboženských organizácií a jednotlivcov. Organizáciu tvorí viac ako 130 nezávislých humanistických, ateistických, racionalistických, skeptických, voľnomyšlienkárskych a etických kultúrnych organizácií z viac ako 60 krajín sveta

SPOLOČNOSŤ PROMETHEUS – združenie svetských humanistov je najstaršie a početne aj najväčšie dlhodobo pôsobiace občianske združenie obhajujúce záujmy sekulárnych občanov, občanov bez náboženského vyznania. Na Slovensku pôsobí už 33 rokov. Je ako jediné zo Slovenska plnoprávnym a riadnym členom strešných svetových i európskych humanistických organizácií – Medzinárodných humanistov (HI) a Európskej humanistickej federácie (EHF). V tomto volebnom období bol zástupca spoločnosti Prometheus zvolený za člena Správnej rady EHF.

Spoločne, inšpirovaní humanistickými hodnotami, optimisticky usilujeme o svet, kde každý človek môže viesť dôstojný a plnohodnotný život. Budujeme, podporujeme a zastupujeme slovenské i globálne humanistické hnutie, pracujeme na presadzovaní ľudských práv a sekularizmu na Slovensku, v Európe i vo svete.

 

Titulná fotografia: Humanists international, účastníci ustanovujúceho Svetového humanistického kongresu v Amsterdame 1952

 

 

Be the first to comment on "70 rokov Medzinárodných humanistov"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*