september 2008

Zo zahraničnej tlače

Zdroj mnohých našich prekladov, Le Monde diplomatique, má pravidelnú rubriku „Vo (svetových) časopisoch“, ktorá uľahčuje orientáciu a hľadanie aktualít v pralese hodnotných revue aj samizdatov. V júlovom čísle…


Prečo socializmus?

Albert Einstein  Je rozumné, aby niekto, kto nie je odborníkom v ekonomických a sociálnych záležitostiach, predkladal svoje názory vo veciach socializmu? Pre celý rad príčin si myslím,…


Jób

Anonym z internetu Zo všetkých nerestí jednu neslobodno mať: trpezlivosť. Myslím tú, ktorou sa vyznačoval príkladný vzor starozákonných charakterových vlastností, Jób. Počas celého svojho dlhého…