Veríte na panenské narodenie?

redakcia novín The Speactator

Vianoce – to nie je len kupovanie darčekov, flirtovanie, jedenie a pitie a potom výčitky svedomia a ľútosť. Je to aj o inkarnácii, o vtelení, o Betleheme … Koľkí ľudia veria kresťanskej historke o Vianociach a aká pevná je táto ich viera?
Britský denník Spectator položil niekoľkým vybraným duchovným, politikom, spisovateľom a novinárom, veriacim a neveriacim, otázku, či veria na panenské narodenie Ježiša Krista. Tu sú ich odpovede. Kurzívou je priložená poznámka prekladateľa.

Rowan Williams (* 1950), arcibiskup z Canterbury (anglikán):
Áno, verím. Počatie Krista bol moment, keď kreatívna činnosť Boha vyprodukovala skutočnosť, ktorá bola taká nová ako samo stvorenie … jej vrcholom bol súhlas Márie s božím vyzvaním. Uznávam absolútnu moc Boha zrušiť reťaze príčiny a účinku, ktoré nás zamykajú do našich hriechov a zlyhaní; panenské počatie je vonkajší znak tejto božej moci robiť nové začiatky. – (Neovládam tento spôsob nelogickej reči, pripomínajúci mi slávnostnú nedeľnú kázeň. Myslím si, že veriaci častým opakovaným počúvaním tých istých slov otupejú a viac neprotestujú.)

Cormac Murphy-O’Connor (* 1932) kardinál arcibiskup z Westminsteru (katolík):
Samozrejme. Učenie o Márii Matke Božej nás upriamuje na jedinečnosť Ježiša Krista. Zázrak jeho narodenia nám ukazuje, že Boh je s nami. Ježiš má za otca len Boha a za matku len Máriu; v jeho narodení sme adoptovaní za deti Otca v Duchu Svätom. K Márii hľadíme ako k matke, ktorá nás miluje. – (Nezmysly a ani náznak pochopenia pre dilemu panenskosti či chuti zaoberať sa ňou. Viete si predstaviť „dieťa Otca v Duchu svätom”?)

Colin Wilson (* 1931), britský spisovateľ („zlostní mladí ľudia”) a filozof:
Nie, samozrejme, že neverím a myslím si, že ťažko nájdete vzdelanú osobu, čo verí tejto alebo nejakej inej kresťanskej dogme. Z Otca, Syna a Ducha svätého prežíva len ten tretí. – (Súhlasím.)

James Delingpole (* 1965), britský spisovateľ a novinár:
Pozrite sa, 42 rokov žijem ako člen anglikánskej cirkvi (AC) a nikdy som seriózne nepomyslel na panenské narodenie; nevidím dôvod, prečo by som sa tomu mal venovať teraz. Mal by som povedať „Neviem”, ale to by bolo strašné, lebo som na polceste stať sa pilierom mojej milovanej Starej cirkvi v Chelsea. Pre AC je to dôležitá otázka, však? Keby som bol katolík, musel by som to považovať za ešte dôležitejšie. Ale mňa teraz väčšmi zaujímajú noty pre kostolné hymny a jedna modlitebná knižka z roku 1662. – (Súhlasím.)

Ann Widdecombová (* 1947), britská novinárka a konzervatívna poslankyňa; prestúpila z anglikanizmu na katolicizmus, keď v anglikánskej cirkvi ženy dostali právo byť kňažkami:
Ak bol Kristus Boh, nemohol sa narodiť z ľudí, takže jeho vtelenie sa muselo udiať via (cestou) panna. Takže nevidím dôvod pochybovať o výpovedi Písma, že Ježiš nebol synom Jozefa, ale Boha. – (Dosť málo a nezaváži to. Politik sa nezaprie.)

Christopher Howse píše do The Daily Telegraph o svetovom kresťanstve:
Rád verím, že sa Ježiš narodil z panny. Je to jasné učenie. Voľakedy sa mu verilo, potom už nie. Dávnych pohanov odrádzalo od kresťanstva poníženie Boha strávením mesiacov v útrobách ženy. Pre kresťanov vyplýva Ježišova ľudskosť z jeho matky. Jedna osoba je súčasne pred-existujúci Boh a drobný zárodok – to je veľké mystérium, zmierujúce nás s Bohom a rušiace hriech a smrť. Vieme to, lebo nám to povedali tí, čo ho po smrti na kríži videli a počuli: to je predsa pôsobivejší zázrak ako partenogenéza. – (Veriaci, akých si cirkev praje, ktorí radi veria čokoľvek a na všetko im rozum stačí.)

Edward Stourton (* 1957), katolícky novinár pri BBC:
Hmm. Vidím logiku v uznaní, že ak veríte vo vtelenie, musíte veriť v panenské počatie; takže musím povedať Áno. Ale nepovedal by som, že je to veľká inšpirácia, keď uvažujem o veľkých životných problémoch.

Reverend profesor Keith Ward (*1938), britský filozof a teológ, anglikánsky kňaz, považuje sa za znovuzrodeného:
Neverím na panenské narodenie. Biblické podanie sa snaží vidieť Ježiša ako štart nového stvorenia, ktoré splní nádeje „panny Izrael”. Nepopieram ho dogmaticky, považujem ho za legendu. – (Na kňaza – výborne.)

Dp. Nicky Gumbel (*1955), anglikánsky vikár:
Verím v panenské narodenie, verím že Ježiš Kristus je jediný syn boží. Panenské narodenie bol zázrak. Ak je Boh Bohom, zázraky nie sú problém. Ak nie je Bohom, potom sú problém. Len filozofia a veda nezodpovedia zásadné otázky. Matematické zákony nemožno zlomiť, vedecké áno, tie sú len opisné. Verím predsa veľkému zázraku, že Slovo telom sa stalo a prebývalo medzi nami. – (Veľa slov, ale málo obsahu.)

Otec Michael Holman SJ (*1955), provinciál britských jezuitov:
Kto neverí na panenské narodenie, popiera Kristovu božskosť, robí z neho len veľkého človeka. Ja verím, že Kristus je pravý Boh a pravý človek a k vteleniu došlo božským zákrokom Ducha svätého; sám Boh je jeho otec a Mária je jeho matka ako žena. Panenské narodenie je jadro kresťanskej viery, doktrína, v ktorú pevne verím. – (Nič nové, len zdôrazňovanie platnosti nepochopiteľnej dogmy.)

Reverend Michael J. Nazir-Ali (* 1949), 106. anglikánsky biskup z Rochestru:
Verím. Príbeh uvádzajú Matúš a Lukáš, vychádzajúc z rozdielnych tradícií a jeho ozvena je aj v iných častiach Nového zákona. Sú dobré dôvody veriť, že okolo narodenia Ježiša Krista musí byť niečo neobyčajné – uznali to aj jeho nepriatelia a polemizovali o tom medzi sebou prví kresťania. Nakoniec je tu aj svedectvo Koránu, vychádzajúce tiež z iného prameňa. Nemyslíte, že je to kopa dôkazov pre narodenie jedného dieťaťa? – (Nie nemyslím. A o rozdielnosti prameňov nemôže byť ani reči.)

Charles Moore (* 1956), novinár, vydavateľ The Daily Telegraph:
Ježiš bol pravý Boh a pravý človek: panenské narodenie je pôrodnícke konštatovanie tohto faktu. – (Nechápem súvislosť, ale na to si v teológii treba zvyknúť.)

Roger Scruton (* 1944), konzervatívny britský filozof a novinár:
Panenské narodenie je doktrína, ktorej mnohí kresťania ťažko uveria; pre vieru v božskosť Máriinho syna Ježiša je úplne zbytočná. Aj keď sa to nedokáže, mojou vierou to neotrasie. Je mnoho spôsobov, ako žena môže otehotnieť a ostať pannou. Toto nebolo jediný raz, čo sa toho zúčastnil Duch svätý. Stačí mi zvestovanie a „Zdravas Mária” obsahuje všetko: Mária získala svoj štatút materskou oddanosťou, nevinným utrpením a poslušnosťou Bohu. – (Iste, aj moderní a vysoko vzdelaní ľudia môžu byť bigotnými veriacimi, keď zanechajú rozum v šatni.)

A.C. Grayling (*1949), britský filozof, patrón britských ateistov:
Nie, samozrejme že nie. Zaujíma ma však logika tejto myšlienky. Mnohých mytologických hrdinov splodili bohovia so smrteľnými ženami. Nie všetky boli lepšie, ako bolo treba, ale mladosť priťahovala bohov. Pri kombinácii etymologickej nejasnosti (Izaiáš 7,14 špecifikuje mesiášovu matku ako „mladú ženu” či ako „pannu”?) a puntičkárskych sporov prvých kresťanov o sexe a dedičnom hriechu musela byť matka Boha (už to je bizarný nápad!) „čistá”. Preto jej nestačilo byť pannou, musela byť „nepoškvrnene” počatá, čo je krok, ktorý nás zavedie k Máriinej matke Anne. Doktrínu o nepoškvrnenom počatí vyhlásil pápež Pius IX. v roku 1854, takže dogmu o bezhriešnej zygotizácii Anny môžeme očakávať na terajšej časovej priamke okolo roku 3708. – (Stručná rozumná poznámka ateistu.)

Piers Paul Read (*1941), britský katolícky novinár a spisovateľ; písal najmä scifi romány:
Naša sexom posadnutá generácia sa cíti dotknutá myšlienkou panenského narodenia; pritom všetko, čo o Ježišovi vieme, pochádza zo štyroch evanjelií a dve z nich (Matúš a Lukáš) vyslovene konštatujú, že Mária otehotnela bez pohlavného styku. Prečo by mali klamať? Niektorí vravia, že kvôli Izaiášovi, ktorý predpovedal narodenie z panny (7,14). No Marek a Ján to nepovažujú za hodné zmienky, ako Lukáš psychologicky nerozoberal Máriino prekvapenie ani Jozefovu žiarlivosť. Každý novinár musí uznať, že Lukáš musel mať pre svoju správu primárny zdroj a mohol to byť len Jozef, alebo, ešte pravdepodobnejšie, sama Mária. – (Koľko novinárskych správ a historických údajov sa nezakladá na primárnom zdroji!)

Christopher Hitchens (* 1949), americký autor, literárny kritik a novinár, silný ateista:
Na narodenie Ježiša z panny Márie neverím viac ako na narodenie Krišnu z panny Devaky, Horusa z panny Izis, Merkúra z panny Maie alebo Romula z panny Rhey Sylvie. Ako ukazujú tieto prípady, partenogenéza nie je dôkazom ani božského otcovstva, ani budúceho učenia. Zdá sa mi, že tu hral úlohu aj nesprávny preklad hebrejského slova almah ako „panna”, keď to znamená len „mladú devu”. Kresťanstvo uráža našu inteligenciu a našu vrodenú morálku, keď chce, aby sme verili na absurdity, ktoré majú pôvod v mytológii pohanstva a barbarstva. – (Tieto tri argumenty teda zavážia.)

Paul Johnson (neviem, ktorého myslia; wikipédia ich uvádza 12):
Vtelenie je najúžasnejšia, na pohľad najkrajšia a najľudskejšia zo všetkých kresťanských vier. Myšlienka, že boží syn príde na svet v útrobách ženy a narodí sa v maštali, je mimo oblasť predstavivosti smrteľníka. Je tak samozrejme pravdivá, že ten, kto by ju poprel, musel by mať city grobiana. – (Najskôr to bude básnik, vedomý si svojej básnickej voľnosti.) 

Jonathan Aitken (* 1942), britský konzervatívny poslanec a minister:
Verím na panenské narodenie, pretože je to príbeh o celkom novom vzťahu Boha k ľudskému rodu. Máriina radosť a poslušnosť (prekvapujúca v čase, keď sa v židovských obciach nevydaté matky kameňovali) svedčia pre silu Ducha svätého. Vtelenie, stvorenie a zmŕtvychvstanie sú tri oporné stĺpy mojej viery. Keď na Vianoce počujem pri evanjeliu evanjelia Jánove slová (1,13-14): „čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.”, rozochvejem sa, pretože to je dobrá zvesť základného zázraku. – (Veľa nelogických rečí o neznámych pojmoch.)
Douglas Murray (1979), britský neokonzervatívny novinár a komentátor, najnovšie ateista:
Áno. Praktizujúci kresťan to musí veriť. Nepáči sa mi, keď ľudia vŕtajú do zázrakov. Nikdy som nepripisoval váhu pochybnostiam, či Kristus mohol nasýtiť 5000 ľudí. Ak to nemohol, ako mohol vstať z mŕtvych? Ak ani to nemohol – potom niet viery. Potom majú Vianoce význam len ako náboženská oslava. Ich degradácia na hostinu a pitku ich zbaví čara zázračnosti. Zafušoval som do ateizmu, a stále mám svoje pochybnosti. – (Modernista, ktorý asi nevie, čo chce. Dúfajme, že ho to prejde, je na dobrej ceste.)

Iain Duncan Smith (1954), konzervatívny politik, prestúpil z anglikánskej do katolíckej cirkvi (ako Blair):
Sekulárna spoločnosť sa hrdí, že všetky jej rozhodnutia sa zakladajú na logike, skúsenosti a vedeckom dôkaze. Na takomto základe nie je panenské narodenie možné. V súvislosti s Bohom však logika neplatí a ak veríte v Boha, ako ja, potom sa nemožné stane možným. Keďže Kristus bol syn boží, jeho narodenie bolo niečo špeciálne. Keďže ho splodil Boh, potom je panenské narodenie nielen možné, ale je jedinečné a uveriteľné. – (Verí všetko a je ochotný uveriť aj viac – keby to bolo možné.)

Peter Oborne (1957), britský konzervatívny novinár, komentátor a spisovateľ:
Je to komplexná otázka, ale narazil som na obrovské množstvo informácií. Moja dcéra študuje teológiu a vraví mi, že moderná liberálna biblická veda hodnotí panenské narodenie ako mýtus. Poukazuje na to, že dve evanjeliá ho ani nespomínajú a dve majú kontroverzné znenie. Prvotná cirkev sa o Máriino panenstvo nezaujímala. Zdá sa, že ide menej o historickú pravdu, ako o snahu dokázať pravdu biblickej predpovede. Myslím si, že je nemožné byť kresťanom bez doslovnej viery v zmŕtvychvstanie Ježiša Krista; bez toho všetko padá. Nie je to tak v prípade panenského narodenia. – (Zaujímavá myšlienka o hodnote a dôsledkoch dvoch zázrakov.)

Fraser Nelson (1973), konzervatívny škótsky novinár:
Kresťanstvo sa zakladá na myšlienke, že Ježiš bol syn boží a nie Jozefov. Jeho DNA bola zmesou DNA Našej Panej a Všemohúceho. Ak neveríte na nepoškvrnené počatie, je pre vás Život Briana len dokumentárny snímok. – (No a?)

Nevyjadrili sa

traja biskupi, príliš zaneprázdnení inými úlohami: rev. John Pritchard, biskup v Oxforde; rev. Richard Chartres, biskup v Londýne; rev. Dr Katharine Jefferts Schori, biskupka episkopálnej cirkvi USA. Neodpovedali ani politici: premiér Gordon Brown, Liam Fox, David Cameron, George Galloway a Tony Blair.

Prameň: redakcia, “Do you believe in the virgin birth?”,  The Spectator, 12. decembra 2007

Preložil Rastislav Škoda

Be the first to comment on "Veríte na panenské narodenie?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*