Tlačová beseda Spoločnosti Prometheus v Prešove

14. apríla 2011 sa v Prešove, v priestoroch RO Slovenského Syndikátu Novinárov, Hlavná 122, uskutočnila tlačová beseda predstaviteľova Spoločnosti Prometheus na tému: Sčítanie či zneužitie? Alebo zneužitie sčítania? k otázke č. 23 Náboženské vyznanie, v sčítaní 2011.

Stručnú informáciu z tlačovej besedy uverejnil Slovenský rozhlas v relácii Rádiožurnál 16. apríla 2011 vo vysielaní o 18:00 hodine. Informáciu pripravil redaktor Róbert Latta.

srorz.jpg, 2,3kB Vypočujte si záznam z Rádiožurnálu


Stručne o tlačovej besede (môžete si vypočuť aj záznam z vystúpenia zástupcov Spoločnosti Prometheus):

Pracovné stretnutie Spoločnosti Prometheus so žurnalistami otvoril
JUDr. Marián Baťala.

Záznam z tlačovej besedy 1. časť


Ako druhý v poradí v úvode informoval novinárov
PhDr. Milan Sidor, CSc.Záznam z tlačovej besedy 2. časť

Po prvých dvoch predrečníkoch sa ujal slova
PhDr. Roman Hradecký
predseda Spoločnosti Prometheus.

Ďalej sa pri slove striedali všetci traja, ktorí následne aj odpovedali na otázky žurnalistov.

Záznam z tlačovej besedy 3. časť


Zvukový záznam z časti, kedy prítomní žurnalisti mohli klásť otázky a zástupcovia Spoločnosti Prometheues im na ne odpovedali, žiaľ nie je kvalitný a preto vám ho nemôžeme dať k dispozícií.

O tom ako zužitkovali informácie prítomní žurnalisti vás budeme informovať až budú ich informácie uverejnené v médiách ktoré zastupovali.

Spoločnosť Prometheus