“Storočie dieťaťa”

Storočie dieťaťa

Ellen Keyová V roku 1900 vyšla Keyovej pedagogicko-reformistická štúdia (v origináli po švédsky „Barnets Arhundrade“), ktorá dala heslo celej epoche pedagogických snáh o lepšie pochopenie…