sociálna revolúcia

Sociálna vojna

Ignacio Ramonet Revolúcie a povstania z politických dôvodov, vojny a ozbrojené konflikty – boli zriedkakedy v histórii tak málo početné, ako sú dnes.