Schneerson Menachem Mendel

Falošní mesiáši

Martin Gardner Meno Kristus znamená po grécky mesiáš. V biblii čítame, že keď Samaritánka pri Jakubovej studni povedala Ježišovi: “Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus …”,…