Schmeh Klaus

Preto preverujte všetko…

Klaus Schmeh Fundamentalisticky zameraní kresťania vyčítajú z biblie „stovky proroctiev, ktoré (vraj) možno historicky preveriť”. A uzatvárajú: „Tie ostatné sa týkajú budúcnosti.” Ako je to však v skutočnosti…