nemecký parlament

Moja je morálka?

Robert Leicht Nie. Proti fundamentalizmu v bioetike Vášnivé aj bolestivé debaty sa už viedli v nemeckom parlamente často – ale taká, aká sa otvára v poslednom májovom…