Filozofia

V ústrety zániku

Prečítali sme za vás v Literárnom dvojtýždenníku č. 15 — 16/2010, ročník XXIII str. 14-15 Pôvodne ste vyštudovali protestantskú teológiu, potom ste prešli k religionistike a filozofii, vaša cesta k filozofii viedla teda…