Cline Eric H.

Piráti Noemovej archy

Eric H. Cline Biblická archeológia je príliš dôležitá, než aby sa mohla prepustiť potreštencom a ideológom. Prišiel čas ozvať sa. Žijeme v dobe vzrušujúcich “objavov”…