banky

Prvý koncern sveta

John F. Jungclaussen Cosimo del Medici sa zriekol časti svojej moci, aby zvýšil svoj vplyv. Ako bankár pápeža je vzorom moderného predsedu predstavenstva veľkého koncernu.