atóm

Pohľad do vnútra hmoty

Kvantová mechanika vzišla z najzávažnejších vedeckých problémov svojej doby. Napokon ich vyriešila s neuveriteľnou presnosťou. A zároveň otvorila bránu množstvu objavov a vynálezov. Prvopočiatok tejto cesty, ako aj pri mnohých…