Slováci bez náboženského vyznania – pokračovanie


Najnovšie / →11 / →10 / →9 / →8 / →7 / →6 / →5 / →4 / →3 / →2 / →1 /


pechanovaRNDr., DrSc. Oľga Pecháňová je biochemička, riaditeľka Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV. O jej pohľade na boha a náboženstvo sme sa dozvedeli zo zaujímavého projektu 100 názorov, ktorý sa venuje téme boh, cirkev a smrť. Pri IQ teste by spomedzi slov boh, cirkev, život, smrť vyradila slovo cirkev. Na videu o tejto téme hovorí: „K bohu ako takému, ako k pojmu boh nemám nejaký vlastný, osobný názor.”

mistrike„… Robím v estetike, estetickej výchove, občianskej výchove, multikultúrnej výchove a v kultúrnej histórii“, charakterizuje sám seba na vlastnej internetovej stránke prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. V diskusii k jednému z príspevkov na svojom blogu napísal: „…zakázal by som vešanie krížov vo verejných školách. To patrí na cirkevné školy.“ Kto spozná bližšie názory profesora Mistríka ten zistí, že je to humanista, ktorý rešpektuje právo každého na vlastný svetonázor. Ako humanista však má silné výhrady voči zneužívaniu verejného priestoru (verejnoprávne média, štátne školy…) na propagáciu náboženských idei, ako sa to deje v súčasnosti na Slovensku.

augustinicKatarina Augustinič je mladá mamička, aktívna občianka, poslankyňa mestského zastupiteľstva v Bratislave. Vo volebnej kampani do parlamentu SR (2012) kandidovala za politickú stranu SaS. Na svojom blogu uverejnila viacero príspevkov v ktorých kritizovala cirkev. Je za odluku cirkvi od štátu a proti jej financovaniu zo štátnej pokladnice. Napísala k tomu: „Zaujímalo by ma len tak vo všeobecnosti, ako k tomu celému prídu ateisti?! Pre mňa osobne je najpodstatnejší fakt, že ja služby cirkvi nevyužívam a ani nebudem.“

rothMladý slovenský herec Robo Roth hrá v divadle, spolupracuje s rozhlasom (načítal román Michala Hvoreckého Eskorta, ktorý je prvou slovenskou audioknihou vo formáte MP3) a spieva. Jeho obľúbenou kapelou sú Rolling Stones. Aj jeho postoj k bohu sme získali z projektu 100 názorov, kde hneď v prvej vete sa vyjadruje slovami humanistu: Verím v človeka.


tatarovaProf. Zuzana Gindl-Tatárová, ArtD. – prodekanka FTF VŠMU
vyštudovala scenáristiku a dramaturgiu na FAMU v Prahe. 10 rokov pracovala ako dramaturgička na bratislavskej Kolibe. Dramaturgicky sa podieľala na filmoch významných slovenských režisérov (Š. Uher – Správca skanzenu, J. Jakubisko – Sedím na konári a je mi dobre, S. Párnický – Kára plná bolesti, M. Šulík – Neha …). Na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU pôsobí vo funkcii prodekanky. O svojom postoji k fenoménu boh sa vyjadruje: „Boh bol pre mňa komixový hrdina a taký pre mňa aj ostal, milým, láskavým v knižke …“

repaNovinár Marián Repa je známy širokej verejnosti pôsobením v takých médiách ako je Pravda, alebo predtým tlačený týždenník Slovo, ktorý v súčasnosti existuje v internetovej podobe, prípadne zo stránky zaniknutého iŽURNÁLu. Kto dlhodobejšie sleduje jeho články ten vie, že je to humanista ktorý nepotrebuje boha ako barličku a hovorí o sebe priamo: „Som ateista.“


Najnovšie / →11 / →10 / →9 / →8 / →7 / →6 / →5 / →4 / →3 / →2 / →1 /


Našim zámerom je túto stránku rozširovať. Pomôžte aj vy. Zašlite nám informácie o tých, ktorí niekde sami o sebe verejne vyjadrili, že nemajú náboženskú vieru, že sú bez náboženského vyznania. Okrem mena je nutné uviesť, poskytnúť presný zdroj kde sa takto vyjadrili, aby sa údaj dal overiť.