Rockefellerova nadácia je nepriateľom katolíckej cirkvi

Alex Newman

CIA (pozor: tentoraz to znamená Catholic Investigative Agency = Katolícka pátracia agentúra) vyrobila pod vedením televízneho producenta v kňazskom rúchu Michaela Vorisa seriál, odhaľujúci vzťahy Rockefellerovej nadácie k eugenickým skupinám, zástancom populačnej kontroly, k snahám o svetovú vládu, k podpore potratov a iným veľmi kontroverzným programom.

Samozrejme ide aj o vzťah Rockefellerovej dynastie ku katolíckej cirkvi, ktorá bola od samého začiatku primárnou oponentkou rockefellerovských projektov, a to od snahy vylepšiť ľudstvo manipuláciou jeho genetického fondu až po kampane za zníženie počtu obyvateľstva na Zemi.

Obžaloba nenechá na seba dlho čakať a je otvorená: „Rockefellerova nadácia otvorene a aktívne podrýva katolícku cirkev snahou o potlačenie prirodzenej ľudskej orientácie na večnosť.“

Jedna z prvých epizód líči metódy, ktorými Rockefellerova rodina a nadácia neutralizovali opozíciu katolíckych univerzít: pri svojom bohatstve si ľahko mohli kupovať priazeň katolíckeho vysokého školstva. Začiatkom 1960-tych rokov takto získali na svoju stranu univerzitu Notre Dame a jej prezidenta Fr. Theodora Hesburgha.

Keď mali Notre Dame – jednu z prvých univerzít v štáte – nasledovali ďalšie. Spoluprácu Rockefellerovej nadácie s katolíckymi inštitúciami nazýva Voris „predajom vlastnej duše za finančné prostriedky od nadácie“. Sám získal diplom z komunikácie na Notre Dame v roku 1983.

Vysvetľuje: „Ak sa do pokladnice nejakej univerzity sypú peniaze na plánovanie rodičovstva, možno začať hovoriť o antikoncepcii a potrate, ako o inštrumentoch na znižovanie počtu obyvateľstva. Takto hrali katolícke univerzity dôležitú rolu pri zvádzaní myslí mladých katolíkov preč od pravdy.“

Prv, než sa bude venovať podrobnostiam o Rockefellerovej nadácii a jej podpore mnohých odpudzujúcich myšlienok a podujatí, venuje sa seriál stručne dejinám rodiny Rockefellerovcov. Sága sa začala Johannon Petrom Rockefellerom, ktorý začiatkom 1700-stých rokov prišiel z Nemecka do New Jersey.

John D. Rockefeller, všeobecne považovaný za zakladajúceho patriarchu ohromne bohatého klanu (po jeho úspechu so založením ropnej firmy Standard Oil) sa narodil jednému z Johannových synov, Williamovi, ktorý musel utekať z New Yorku, keď bol obžalovaný zo znásilnenia 15-ročného dievčaťa. Opustil svoju ženu a deti, zobral si mladšiu ženu a mal aj ďalšiu milenku.

Na prelome 20. storočia urobil koniec otcovým divoko úspešným nerozvážnostiam John D. Rockefeller ml., čo znamenalo zapojenie sa rodiny „do kontroly a manipulácie osudu ľudstva“. Tento John D. ml. bol prvý člen rodiny, ktorý aktívne podporoval eugenické hnutie.

Po viac ako desaťročí rodinnej „filantropie“ bola v roku 1913 oficiálne založená Rockefellerova nadácia s predpokladaným poslaním „podporovať dobro ľudstva na celom svete“. Bohaté rodiny plnili jej trezory veľkodušnými darmi a hotovosť sa kanalizovala do rozličných projektov, z ktorých niektoré mali do činenia s eugenikou a znižovaním počtu obyvateľstva.

Po 2. svetovej vojne a porážke Hitlerovej národno-socialistickej vlády dostalo slovo eugenika v mysliach verejnosti navždy zlý zvuk. Preto nadácia a jej spojenci – napríklad Planned Parenthood (Plánované rodičovstvo) – založené radikálnou rasistkou na elimináciu rás a národov, ktoré považovala za menejcenné – premenovali svoje organizácie a pokračovali s pôvodnou agendou.

Jedným z prvých cieľov bola kontrola pôrodnosti. Nadácia financovala a všemožne podporovala početné metódy antikoncepcie. Je pochopiteľné, že jedným z najhlasnejších a najmocnejších oponentov bola katolícka cirkev.

Napriek úžasným sumám peňazí, investovaných do týchto projektov, opozícia proti mnohým z nich ostávala silná. Preto sa do ohniska kritickej pozornosti dostali výchovné programy a mladé mysle. Na prvom mieste boli vysoké školy.

Nadácia začala zahŕňať peniazmi univerzity, ústavy a výskumné strediská, kupujúc si po ceste vplyvné postavenie. Za pomoci Dr. Johna Deweya, vedca z John Hopkinsovej univerzity, bol vypracovaný, zdokonalený a do praxe uvedený Rockefellerov plán vzdelávania.

„Deweyova výchovná filozofia sa dá zhrnúť do nasledovných bodov: vzdelanie a pravda nie sú dôležité – cieľom je naučiť študentov, aby boli poslušnými prívržencami nového sveta,“ vysvetľuje Voris. „To ide ruka v ruke s Rockefellerovým plánom.“

Súčasne s inváziou do amerického výchovného systému zamerala sa Rockefellerova nadácia aj na ostatný svet. Po 2. svetovej vojne založil Rockefeller International Bureau of Education (Medzinárodnú kanceláriu pre výchovu), ktorá spolupracovalo s UNESCO. Toto neskrývalo, že má od svojho vzniku v pláne položiť základy svetovej vlády.

Rockefellerova dynastia mala od svojho vzniku intímne vzťahy k organizácii Spojených národov. Pozemok pre hlavný stan OSN v New Yorku daroval jeden Rockefeller. Rodina pomáhala financovať nespočetné projekty vrátane projektu s cieľom znížiť počet obyvateľov zeme s názvom Earth charter (Charta zeme).

Časopis The New American hlási, že Rockefellerovi pohlavári sú prominentnými finančníkmi diskreditovanej propagandy globálneho otepľovania, majúcej za cieľ zvýšiť moc Spojených národov a ospravedlniť znižovanie počtu obyvateľov zeme. Pod plášťom ochrany prostredia a „klímy“ sa počas desaťročí propagovala depopulačná agenda, financovaná nadáciou a jej nespočetnými filiálkami.

Voris uzatvára: „Ako vidíte, diabolská zanietenosť za cieľ a ohromné bohatstvo umožnili Rockefellerovej kabale pokračovať v podpore morálnych, sociálnych a vládnych štruktúr, ktoré sú v zásadnom rozpore s učením katolicizmu. Hoci je ťažké povedať, aké sú ich pravé úmysly, z ich činov a vyhlásení môžeme uzatvárať, že v spolupráci s inými elitnými skupinami politikov, aristokratov a miliardárov majú za cieľ svet, zjednotený pod nejakou formou svetovej vlády.“

Ako jeden z dôkazov cituje seriál súčasnú hlavu dynastie, Davida Rockefellera, ktorý sa vo svojej autobiografii hrdo pýši, že s inými „konšpiruje“ proti záujmom Ameriky za vytvorenie „integrovanejšieho“ globálneho systému.

Aký cieľ môžu mať Rockefellerovci na mysli, to odhalil David ml. v roku 1970 v jednom príspevku pre New York Times, kde vychvaľoval vražedný komunistický režim, vládnuci nad pevninskou Čínou – diktatúru, ktorá už zavraždila desiatky miliónov občanov pre svoj cieľ absolútnej moci. „Sociálny experiment, uskutočnený v Číne pod vedením predsedu Maa, je jeden z najdôležitejších a najúspešnejších v histórii,“ napísal v tomto článku. Katolícka cirkev, samozrejme, od začiatku proti komunistickej diktatúre hlasne protestovala.

Seriál poukazuje aj na to, že Rockefeller je intímne zapojený do tieňovej Bilderbergovej kabaly, zlopovestnej Rady zahraničných stykov, ako aj početných iných kontroverzných organizácií, známych tým, že sa usilujú zaviesť každá nejakú svetovú vládu a jej vyhovujúcu diktatúru. Okrem kampaní pre svetovú vládu podporujú Rockefellerove peniaze aj hnutia za jednotné svetové náboženstvo. Od Interchurch World Movement (IWM) (Medzicirkevného svetového hnutia), ktoré inšpirovalo moderné (ne-)pochopenie sociálnej spravodlivosti, po World Council of Churches (Svetovú radu cirkví), napojenú na Spojené národy, Rockefellerovci všade rozdávajú karty.

Voris uzatvára: „Finančnými podporami a prideľovaním moci a vplyvu sa (Rockefellerova nadácia) stala nepriateľkou katolíckej cirkvi. Sama sa môže vydávať za ustanovizeň sociálnej starostlivosti, ktorá má pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú, ale neverte na duchov.“

Samozrejme, Voris a jeho dobre informovaný televízny seriál nie je prvá informácia, čo poukazuje na tieto znepokojujúce fakty o Rockefellerovej rodine a jej dôležitých nadáciách. Už v 1950-tych rokoch sa pri senátnych výsluchoch získali rovnaké informácie aj o iných veľkých, zo zdaňovania vyňatých organizáciách ako Fordova a Carnegieho. Najnovšie napísal o takýchto plánoch a skutočnostiach knihu Tragedy & Hope: A History of the World in Our Time (asi Tragédia a nádej: História sveta našich čias) zasvätený Carroll Quigley.

Prameň: Alex Newman, Catholic Show Exposes Rockefeller Assault on Church (Seriál odhaľuje rockefellerovské útoky na cirkev), The New American, 5. 7. 2011

Preložil Rastislav Škoda

***

Upozornenie pre antisemitov a katolíkov: Nepovažujte nás za svojich – tento váš článok má pre nás len informačnú cenu a s niektorými formuláciami nesúhlasíme.

Redakcia

Be the first to comment on "Rockefellerova nadácia je nepriateľom katolíckej cirkvi"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*