Pápež k NASA: „Prestaňte s tým!“

Dov Wisebord

Za doslovné znenie výrokov neručíme, lebo náš prameň neudáva svoje pramene, ako je to v serióznej tlači zvykom. Celková atmosféra je však typická a vzbudzuje dôveru (pozn. prekl.)

Vatikánske mesto. – Pápež Ján Pavol II. ohlásil, že je koniec katolíckej cirkevnej politike tolerancie a podporovania vesmírneho prieskumu a výskumu. Vyzval agentúru NASA, aby sa prestala snažiť odhaliť a pochopiť tajomstvá Vesmíru.

“Cirkev sa nebude dlhšie nečinne prizerať, ako sa odkrývajú kozmické kacírstva,” s hnevom v hlase povedal pápež. “Je zrejmé, že vesmírne objekty nemajú rešpekt pred Bohom a snažia sa zviesť človeka z jeho cesty vo viere. Musíme sa chrániť pred ich zlým vplyvom.”

Pápež citoval projekt agentúry NASA pátrať po pôvode vesmíru a označil ho za osobitne nebezpečné podujatie; empiricky zistený vek vesmíru a života vyhlásil za “bezočivú ilúziu”, klamlivo zahranú prírodou v rozpore s Božskou pravdou, verne zachytenou v knihe Genezis.

Pracuje sa na znení exkomunikácie nebeských telies, ktoré sa nepodrobia oficiálnej cirkevnej doktríne.

Správca agentúry NASA Daniel S. Goldin pripúšťa,

“že NASA je pripravená a odhodlaná šíriť jedinečné poznatky, ktoré sa dosahujú pri jej aeronautickom a vesmírnom výskume. Pátrať po pôvode všetkého je jednou z najväčších výziev pre NASA a dosiahnuté výsledky môžu zásadne zmeniť názory ľudí na vesmír a ich miesto v ňom.”

Pápež pripustil, že myslenie ľudí sa za storočia zmenilo a že v dôsledku toho aj Cirkev zmiernila svoj odpor proti vedeckým bludom – miesto ukrutnej perzekúcie a intelektuálnej perverznosti sa dnes púšťa do kreatívnej reinterpretácie.

S ľútosťou pripomenul, ako Cirkev cenzurovala Kopernika, upálila Bruna a odsúdila Galileiho. “Ach, kdeže sa minuli dobré časy inkvizície! Mali sme vydržať v odmietaní toho heliocentrického nezmyslu. A boli by sme predišli tejto sprepadenej situácii, v ktorej sme dnes.”

Originálna pravda” – je jediná pravda

Podnetom pre posledný pápežov ultrakonzervatívny útok na pokrok je jeho zotrvávanie na tom, čo volá “originálnou, pôvodnou” pravdou. Keďže cirkevná doktrína je absolútnou pravdou, a keďže absolútna pravda je už z definície statická, nestarnúca a večná, cirkevná doktrína sa nemá, nepotrebuje a nesmie meniť. Nikdy.

Pápež vysvetľuje: “Každému by malo byť jasné tak, ako je jasné mne, že evidentný protiklad sa nedá integrovať do predošlej dogmy, pretože pravda dogmy sa musí zachovať po integrácii taká, aká bola pred integráciou.” Dodal, že v podstate ide o zbytočnosť pojmu “originálna pravda”.

Výraz “originálny, pôvodný” ustanovuje časovú následnosť právd, z ktorých niektorá bola prvá. No sled Božských právd, z ktorých by každá menila predošlú, je nemysliteľný. Prvá pravda ostáva pravdivá. Ostatné sú kacírstvo. “Preto anulujem modernizáciu doktrinálnej kozmológie.”

Treba ľutovať, že pápež nevenoval pozornosť vysvetleniu, prečo sa jeho argumentácia týka len kozmológie; jeho uvažovanie, prekvapujúco jasné pre pápežský výnos, sa zdá vyvolávať pochybnosti o samotnej existencii Cirkvi.

Ján Pavol II. chválil návrh republikánskych poslancov v americkom parlamente znížiť rozpočet agentúry NASA o 11 %; nazval ich “našimi spojencami v boji proti vedeckým poznatkom” a vyzval ich, aby agentúru NASA jednoducho zrušili.

“To je zbytočné vyhadzovanie peňazí,” povedal. “Vieme, odkiaľ sa tu vesmír nabral, kedy bol stvorený, a aj ako a kedy vznikol na Zemi život.”

Dôveryhodné vatikánske pramene popreli povesti, podľa ktorých pápež, ktorý nedávno slávil 79. narodeniny, trpí na senilnosť. Pápežov osobný lekár vydal prehlásenie:

 “Mentálne zdravie Svätého Otca je výborné, aj keď sa prizerá, ako slnko po osemdesiatykrát – od jeho narodenia – obieha okolo Zeme.”

*  *  *

Prameň: Webzín www.catalaw.com/detox

Be the first to comment on "Pápež k NASA: „Prestaňte s tým!“"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*