Oceňovanie humanistov v Banskej Bystrici

V sobotu predpoludním, 25. júna 2022 sa v Robotníckom dome v Banskej Bystrici zišlo pol stovky humanistov z celého Slovenska, aby spoločne oslávili Svetový deň humanizmu na tradičnej akcii Spoločnosti Prometheus spojenej s oceňovaním humanistov za rok 2022.

Program otvoril  Konferencier Fedor Mikovič, ktorý moderoval celú akciu a v úvode oslovil účastníkov: “Vážení hostia, milí priatelia, žijeme v čase, z ktorého sa vytrácajú hodnoty, prirodzené opory nášho žitia-bytia na tejto zemi. Niekto môže povedať, že takto sa vyvíja spoločnosť tzv. moderného veku. Iný zastávajú názor, že je zámerom súčasných mocenských štruktúr narušiť väzby akéhokoľvek spoločenstva, a tým ho ľahšie ovládnuť.

Isteže, nezišli sme sa tu v tento slávnostný deň, aby sme riešili zložité otázky. Svojou prítomnosťou chceme potvrdiť, že my si svoje tradície ctíme. Vyznávame hodnoty humanizmu, prirodzenosti a prírodných zákonitostí. A nie sme v tom sami, pretože spoločnosť Prometheus je členskou organizáciou Slovenskej humanitnej rady, Európskej Humanistickej Federácie a zoskupenia Medzinárodní humanisti.”

Po krátkom úvode  moderátora zahrala vstupnú skladbu ľudová hudba Zacharovci z Poník, ktorú vedie Jozef Berky-Pipo.

Za Spoločnosť Prometheus privítal účastníkov jej predseda PhDr. Roman Hradecký, ktorý pripomenul stručne históriu Robotníckeho domu od vzniku až po súčasnosť.

Nasledoval slávnostný akt oceňovania, udeľovanie ocenení Humanista roka a Veľvyslanec humanizmu. Moderátor pozval na pódium prvého laureáta prof. RNDr. Ladislava Kováča, DrSc. V laudáciu ktorým bolo odôvodnené udelenie ocenenia bolo uvedené: “Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov udeľuje prof. RNDr. Ladislavovi Kováčovi, DrSc., v súlade so štatútom pre udeľovanie Cien humanistov, čestný titul Humanista roka 2022 za dlhoročnú vedeckú a pedagogickú prácu, za výchovu k slobode svedomia, myslenia a poznania, za významný prínos k evolučnej teórii i humanizmu, za novátorsky a kultivovane prezentované humanistické postoje.” Profesor Kováč sa poďakoval za udelenie ocenenia, krátko vyjadril svoj postoj humanistu a odpovedal na niekoľko otázok, ktoré mu položili účastníci slávnostného aktu. (Prečítajte si celé laudácio na prof. Ladislava Kováča.)

V programe potom vystúpili členovia Detského folklórneho súboru Dupkáčik pri Základnej škole Spojová 14 v Banskej Bystrici, ktorý pôsobí pod vedením pani učiteľky Mgr. Viery Potančokovej. Humanistov prišiel pozdraviť a obohatiť o príjemný zážitok skutočne zaujímavý hosť. Súbor totiž dostal poverenie reprezentovať naše krásne Slovensko a jeho ľudové tradície na Svetovom detskom folklórnom festivale v Taliansku.

Po kultúrnom intermezze prišiel rad na druhého oceneného JUDr. Jozefa Pupalu. V laudáciu bolo zvýraznené, že “Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov udeľuje JUDr. Jozefovi Pupalovi, v súlade so štatútom pre udeľovanie Cien humanistov, čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2022 za dlhoročné aktivity darcovstva krvi a s tým spojenú osvetu, za každodennú praktickú prezentáciu humanizmu a jeho hodnôt na Slovensku, za príkladný a obdivuhodný celoživotný humanistický príbeh.”

Ocenený sa podelil s prítomnými o svoj motív a následne životnú cestu dlhoročného darcu krvi, ktorá pomohla zachrániť život mnohým ľuďom doma i v zahraničí. Vo vzťahu k vojnám sa vyjadril, že „jediné miesto, kde by mala tiecť krv je transfúzna stanica“. (Prečítajte si celé laudácio na JUDr. Jozefa Pupalu.)

Po prevzatí ocenení, ktoré obom laureátom odovzdávali predstavitelia Spoločnosti Prometheus ešte opakovane vystúpili so svojim programom žiaci zo súboru Dupkáčik a po nich ľudový súbor Zacharovci.

Záverečné foto ocenených so zástupcami Spoločnosti Prometheus a hosťami Cien humanistov 2022

Potom už moderátor urobil len krátky záver a pozval všetkých na skromné občerstvenie, ktoré pripravili svojpomocne členovia Spoločnosti Prometheus a my konštatujeme, že pätnásty ročník oceňovania humanistov bol dôstojným pripomenutím Svetového dňa humanizmu aj u nás na Slovensku.

Be the first to comment on "Oceňovanie humanistov v Banskej Bystrici"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*