Multikulturalizmus, imigranti a náboženstvá

Cesta do pekla je vydláždená dobrými úmyslami

Humanisti sú za spolunažívanie ľudí rôznych náboženstiev, národností a kultúr. Vonkoncom to však neznamená, že táto predstava je podľa humanistov uskutočniteľná hneď, rýchlo a bezproblémovo. O príčinách bolo napísané množstvo kníh a organizovaný bezpočet konferencií, či seminárov.

Jedným z dôvodov prečo vznikajú pri spolužití rôznorodých komunít problémy sú náboženstva. Tento fakt je známy z histórie i zo súčasnosti. Napriek tomu politici milujú tento fakt ignorovať. Dokonca neváhajú z rôznych dôvodov vytiahnuť tzv. „náboženskú kartu”. Náboženstvo im poslúži ako ideologická barlička pri presadzovaní svojej agendy, ale predovšetkým vo volebnej propagande.

Náboženstvá sú napriek permanentnému hlásaniu lásky k blížnemu príčinou konfliktov medzi rôznymi komunitami, národmi i štátmi. Existuje len jedna cesta, ako tomu zabrániť. Dôsledným oddelením cirkví od štátu, pri zachovaní práva na ľubovoľné náboženské vyznanie v súkromnom živote občanov, ktoré nesmie zasahovať do verejného života, ani ohrozovať ich vlastných rodinných príslušníkov

Reštaurácia náboženstva v podmienkach Slovenska po roku 1989 ukázala, že ľudia nie sú k sebe milší, tolerantnejší, empatickejší, ako nám to chcú nahovoriť cirkevní apologéti. Zreteľne sa to ukázalo nedávno, keď v našich kresťanských dedinách odmietli prijať dokonca i kresťanský imigrantov.

Budúcnosť nepochybne bude poznamenaná miešaním kultúr, problémy však pri tom bude robiť miešanie náboženstiev a preto tento proces nebude rýchly, ani bezproblémový. Jednou z podmienok je dôsledne sekulárny štát. Čím skôr sa tak stane tým lepšie. Je to v záujme veriacich i neveriacich. Ale je to len jedna z podmienok a predpokladov na pokojné spolužitie ľudí, národností, národov a štátov.

S úctou Váš Editor