Len slabí ľudia veria v Boha, Rozhovor s jadrovým fyzikom Eduardom Krugljakovom.

edkrug.jpg, 7,5kBLen čo Eduard Pavlovič počul, že rozhovor bude o náboženských konfesiách, hneď povedal: „Vyučovací predmet základy pravoslávnej kultúry nesmie byť povinným predmetom, musí byť voliteľný! V takom prípade budú všetci ateisti spokojní.“ – začal sa rozhovor.

K2News: Prečo vy, ak to tak možno povedať, vyznávate „ateizmus“? Je to vplyv profesie? Alebo je to v tom, že ste sa narodili krátko pred veľkou vlasteneckou vojnou a vidiac toľké umieranie začali ste odmietať existenciu Boha?

E.K.: Narodil som sa dávno pred vojnou, v roku 1934, ale na príčine nie je vojna. Ľudí s prírodovedným vzdelaním netreba skúšať, presviedčať o tom, že existuje Boh.

Majú opačný názor – je to bezpochyby dôsledok vedeckého štúdia. Nikto nás nenútil uveriť v to, že ateizmus je správny a náboženstvo nie. Je to len vo vzdelaní, ktoré vedie k takémuto záveru, lebo zákony existujúce vo svete nevyžadujú prítomnosť pána boha. Aj tak, bez neho, môže byť všetko pochopené.

K2News: Vždy ma zaujímala otázka, či si ateisti myslia, že práve Boha niet, ako „triedy“, alebo vo všeobecnosti odmietajú existenciu akejkoľvek vyššej hmoty, v ktorú možno veriť?

E.K.: A v čom je rozdiel? To že neverím v Boha znamená, že pre mňa neexistuje. To je celý názor ateistu, ktorý nikomu nevnucujem.

K2News: Ale všetky tie početné spory o tom, že vedecký ateizmus je náboženstvo, preto, že človek musí vždy v niečo veriť…

E.K.: Je to hlúposť! Som presvedčený, že všetky tie spory sú nezmyselné preto, lebo nikto nikomu nič nedokáže. Pochopte: boh bol vymyslený ľuďmi. Jednoducho vymyslený. Preto sú povinní dokazovať existenciu Boha veriaci a nie ateisti, ktorí boha nepotrebujú.

Považujem za nevyhnutné vstupovať do sporu v jedinom prípade, keď sa svetský štát mení na teokratický. Proti tomu treba vystupovať. A opakujem: deti sa nesmú povinne učiť pravoslávie, islam alebo niečo iné. To je neprípustné.

K2News: A učenie o histórii konfesii z vedeckého názoru je nevyhnutné?

E.K.: Áno, myslíme si, že učiť históriu náboženstiev možno a treba, lebo je to súčasť celosvetovej kultúry. Aby bolo pochopené antické, stredoveké umenie – a všetko svetové umenie, treba poznať históriu náboženstiev. Vo svete existuje obrovské množstvo umeleckých diel, ktoré súvisia s náboženstvom, majú náboženské motívy. To je potrebné naučiť každého kultúrneho človeka. Ale povinne učiť náboženstvá, ako sa to pokúšali zaviesť vo verejných školách „Základy pravoslávnej kultúry“ – to samo o sebe je neprípustné.

Nesmieme zabudnúť na jednu dôležitú vec: máme mnoho konfesionálny štát a nanucovaním takéhoto predmetu… urážame city veriacich Rusov, ktorí nie sú pravoslávni. Už z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby toto vyučovanie bolo voliteľné. Nech sa páči, učte sa podľa želania.

K2News: Existuje názor, že pre veriacich je boh stelesnením dobra. Keď sa dejú tragédie, ľudia dúfajú v boha. V čo „dúfajú“ ateisti?

E.K.: Viete, ateisti majú veľmi dobrý vzťah k prikázaniam – i ku kresťanským i ku komunistickým. To všetko je múdrosť nazhromaždená ľudstvom za celú dobu jeho existencie.

K2News: Morálka?

E.K.: Správne, je to morálka. A myslieť si, že morálka ľudstva bola vytvorená iba náboženstvom nie je celkom správne. Na to aby som dodržiaval morálne normy mi stačí moje prírodovedné vzdelanie, nepotrebujem na to boha. Dodržiavam všetky prikázania pravoslávnej ba aj ľubovoľnej inej cirkvi. Ľudské pravidla správania – to je to dôležité. Vedieť čo je normálne a čo nie. Zabíjať a kradnúť je nenormálne, to chápu všetci. Načo kvôli tomu veriť v boha?

K2News: Anglickí vedci nedávno dokázali, že viera je súčasťou nášho racionálneho myslenia, na úrovni intuície.

E.K.: To fakticky znamená, že nič nedokázali. Je veľmi pochybné, že by v otázkach viery bolo možné niečo dokázať.

K2News: Prečo?

E.K.: Nevidel som tie práce. Najskôr sa s nimi treba oboznámiť. Tak sa dohodnime, že nebudeme teraz diskutovať o tejto téme. Počkajme nejaký čas.

K2News: Aký je váš vzťah k náboženským konfesiám ako k inštitúciám?

E.K.: Existujú slabí ľudia – oni náboženstvo potrebujú. Potrebujú útechu: nuž, nech ich boh utešuje. Sú ľudia, ktorí to nepotrebujú. Napríklad akademik Ginzburg, krátko pred smrťou hovoril: „Veľmi by som chcel veriť v Boha, lebo by mi to dávalo nádej na posmrtný život, ale chápem, že nič také nebude.“

K2News: Nakoľko je populárny ateizmus vo vedeckom prostredí? Vrátane Moskvy.

E.K.: Ja pracujem v inštitúte jadrovej fyziky v Novosibírsku: tu medzi vedeckými pracovníkmi nepoznám nikoho, kto by chodil do kostola. Vo fyzikálnych inštitútoch nenájdete veriacich. Možno povedzme v administratívne je niekto kto verí. Ale nie medzi vedeckými pracovníkmi.

K2News: To je pochopiteľné. A čo poviete nato, že RPC Ruská pravoslávna cirkev) nezverejňuje svoje správy o príjmoch? Ale katolíci naopak, zverejňujú všetky údaje… (kiež by to bola na Slovensku ravda – pozn. red.))

E.K.: Bolo by správne, aby RPC zverejňovala také údaje – jednoducho preto, aby bolo menej zlodejčiny. Vo všeobecnosti by sa to malo týkať všetkých štátnych organizácií a na štátny rozpočet napojených štruktúr. Ale ak mám hovoriť vážne, nikdy ma príjmy RPC práve tak, ako aj príjmy iných konfesii nezaujímali a ani ma nebudú zaujímať. Je mi to veľmi vzdialené. Ale katolíci postupujú správne (kde ako – pozn. red.).

K2News: Vy sa zo zásady nezaujímate o to čo sa deje v konfesiách?

E.K.: Absolútne ma to nezaujíma.

K2News: A aká by mala byť prax s dobročinnosťou?

E.K.: Viete, dávam prednosť darom na trochu iné účely.

K2News: Na niečo viac materiálne, napríklad fyzikálny inštitút?

E.K.: Ne celkom. Ale na náboženstvo úmyselne neprispievam a nikdy neprispejem.

K2News: Ale chrámy – to je predsa umenie, ktoré má svoje korene v minulosti. Majú sa obnovovať, zachraňovať a podporovať?

E.K.: Aby potom patrili pravoslávnej cirkvi? A boli jej agitačnými strediskami? Sú iné veci, na ktoré má zmysel darovať. Ja sa zaoberám vedou a mám množstvo spoločenských povinností, tak-že mám viac než dosť možnosti prispieť tam, kde peniaze nerozkradnú, a kde urobia niečo prospešné.

Ateisti, vo všeobecnosti, sa zaoberajú prácou a nespoliehajú na Boha. Snažia sa z nás niekedy robiť strašidlo, vykresľujú nás ako rozbíjačov – bezbožníkov. Všetko je to nezmysel. My nevyhadzujeme do vzduchu chrámy, máme pochopenie pre veriacich. Pravda, existujú veci, s ktorými nemôžeme súhlasiť.

K2News: Napríklad?

E.K.: No povedzme nezmieriteľný boj s cirkevníkmi (nie s obyčajnými veriacimi) sa rozvinul v súvislosti s otázkou teórie evolúcie. Takto sa o tom nedávno vyjadril nositeľ Nobelovej ceny D. Watson: „Samozrejme, že ľudia môžu veriť tomu, čo chcú. Ale iba dovtedy, kým ich presvedčenie neškodí spoločnosti. Napríklad súčasná medicína nie je mysliteľná bez toho, aby sme nebrali do úvahy evolučnú teóriu. Preto nemôžeme dovoliť ľuďom, ktorí by chceli zakázať štúdium a používanie tejto teórie, aby mali pravdu. V opačnom prípade sa budeme všetci musieť vrátiť o niekoľko storočí späť.“

Ak sa vrátime k tomu čo sa týka Ruska, potom ťažko môžeme súhlasiť s tým aby v svetskom štáte, v armáde, napríklad boli duchovní najskôr „tajne“ a teraz aj celkom legálne. To je v rozpore s ústavou. Všade, kde štát zavádza podobnú prax, je to neprípustné. Nemá právo to robiť preto, lebo existuje ústava podľa ktorej je Rusko svetským štátom.

K2News: Ale vo väzení? Vo svete prichádzajú duchovní k odsúdeným pred vykonaním trestu smrti.

E.K.: No ak si to odsúdení želajú, potom ťažko byť proti. Je to ich posledná vôľa.

K2News: Tak vy si myslíte, že len slabí ľudia veria v boha a silným nie je potrebný taký druh opory v živote?

E.K.: Áno, silní ľudia vieru nepotrebujú. Ja osobne nie len, že vieru nepotrebujem, ale je mi cudzia. Mňa neznepokojuje, čo bude so mnou po smrti: viem, že nič. Akú utechu mi dá náboženstvo? Žiadnu!