Kvantová mechanika a jej zneužívanie

Otakar Jelínek

V zborníku Věda kontra iracionalita (zv. 3, s.11) rozoberá Otakar Jelínek z Ústavu fyzikálnej biológie Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach kvantovú mechaniku a jej zneužívanie. Odmieta názor mystikov Východu aj Západu, že v súlade s modernou kvantovou teóriou je aj objektívna existencia sveta ilúziou.

Odmieta spochybňovanie objektívnosti vedy, resp. odvodzovanie neistoty a neúplnosti vedy z princípu neurčitosti, čo svedčí o nebezpečne nízkej úrovni vedeckého vzdelania krasorečniacich autorov. Odmieta názor, že kvantová fyzika predstavuje obmedzenie nášho poznania a osobitne tzv. kvantový mysticizmus, resp. antropocentrickú teóriu, že všetci sme „efemérnou formou vedomia, ktoré nás prevyšuje”, akejsi kozmickej mysli, pre ktorú celý vesmír musel existovať in potencia v nejakej transcendentnej ríši kvantových pravdepodobností(!), kým sa nevyvinuli bytosti uvedomujúce si samy seba.

Odmieta spájanie filozoficko-náboženských predstáv s fyzikou a úvahami o prirodzene a nadprirodzene, akéhosi „holopohybu dokonca s Bohom” (tu jediný raz na 33 stranách použil tento výraz). Dúfa, že takéto „tragikomické názory” ostanú obmedzené na úzky kruh „spriaznených blúznivcov”. Krempaského „kvantovú” numerológiu nepovažoval za hodnú hodnotenia.

Prameň: Otakar Jelínek, Kvantová mechanika a její zneužívání. In: Věda kontra iracionalita 3. Sborník přednášek Českého klubu skeptiků – SISYFOS a AV ČR, Nakladatel: Nosková Věra, Praha 2005.

Be the first to comment on "Kvantová mechanika a jej zneužívanie"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*