Encyklika

Arthur C. Clark

Presne pred štyrmi storočiami sa dopusti môj predchodca pápež Urban VIII. otrasného omylu. Pripustil, aby bol jeho priateľ Galileo odsúdený za učenie, ktoré teraz platí za základnú pravdu – že Zem sa krúti okolo Slnka. Hoci sa cirkev Galileovi v roku 1992 ospravedlnila, táto strašná chyba veľmi poškodila jej morálnu povesť a nikdy sme sa z toho celkom nezotavili.

Žiaľ, prišiel čas, keď musíme priznať ešte tragickejší omyl. Svojou tvrdohlavou opozíciou voči plánovaniu rodičovstva umelými prostriedkami cirkev rozvrátila miliardy životov a – je to irónia, ale bola nepriamo zodpovedná za šírenie hriechu potratu medzi tými, čo sú príliš chudobní, aby zniesli výchovu detí, ktoré by boli prinútení priviesť na svet.

Táto politika priviedla náš druh na okraj ruiny. Ohromné preľudnenie zbavilo planétu Zem jej zdrojov a znečistilo celé globálne prostredie. Na konci dvadsiateho storočia to každý vedel – ale nič sa nerobilo. Ó, bolo konferencií a rezolúcií bez počtu – ale málo účinných akcií.

A teraz hrozí dlho očakávaný – aj dlho obávaný – vedecký objav, že kríza sa zmení na katastrofu. Hoci celý svet tlieskal, keď v decembri dostali profesori Salman a Bernstein Nobelovu cenu za medicínu, kto si uvedomil veľký sociálny dopad ich diela? Na môj príkaz sa tomu teraz venovala Pápežská akadémia vied. Jej závery sú jednohlasné a nepopierateľné.

Objav superoxydovaných enzýmov (SOE), ktoré oneskorujú starnutie tým, že chránia telesnú DNA, bol nazvaný takým veľkým triumfom, ako nim bolo odhalenie genetického kódu. Ukazuje sa, že dĺžka zdravého a aktívneho ľudského života môže byť predĺžená o najmenej päťdesiat rokov – možno oveľa viac. Hovorí sa, že podanie preparátov bude pomerne lacné. Či sa nám to páči alebo nie, svet bude plný mocných storočných.

Moja Akadémia mi oznamuje, že podanie SOE predĺži trvanie ľudskej plodnosti o najmenej tridsať rokov. To bude mať zdrvujúce dôsledky – najmä keď si uvedomíme neutešené zlyhanie snáh o obmedzenie počtu pôrodov prikazovaním zdržanlivosti a používaním tzv. prirodzených metód …

Experti Svetovej zdravotníckej organizácie sú už niekoľko týždňov pospájaní internetom a hľadajú spôsob, ako dosiahnuť často diskutovaný, ale nikdy okrem v čase vojny a moru nedosiahnutý nulový populačný rast tak rýchlo – a humánne – ako len možno. Možno ani to nebude stačiť; možno potrebujeme negatívny populačný rast. Pre niekoľko najbližších generácií je príkazom rodina s jedným dieťaťom.

Cirkev je dosť múdra, aby nebojovala proti nevyhnutnosti, najmä v tejto radikálne zmenenej situácii. Čoskoro vydám encykliku so smernicami pre tieto záležitosti. Môžem dodať, že boli vypracované po podrobných konzultáciách s mojimi kolegami Dalaj Lamom, hlavným rabínom, imámom Mohamedom, canterburským arcibiskupom a prorokyňou Fatimou Magdalénou; všetci so mnou do písmena súhlasili.

Viem, že mnohým z Vás padne ťažko – možno až mučivo bolestne – prijať praktiky, ktoré cirkev kedysi stigmatizovala ako hriechy, prijať ich teraz ako povinnosť. V jednom základnom bode sa však doktrína nemení. Keď je raz plod schopný života, je jeho život posvätný.

Potrat ostáva zločinom a vždy ním bude. Ale teraz už niet preň ospravedlnenia – a ani potreby ospravedlnenia.

Žehnám Vás všetkých, nech patríte ktorémukoľvek svetu.

Na Veľkú noc roku 2032,                                      Ján Pavol IV.

Prameň: Arthur C. Clark, 17. kapitola knihy “The Hammer of God ”  (Božie kladivo),  Westminster, Maryland: Bantam Dell Publishing, 1993, s.88.  Free Inquiry, 25/4, s.9, 2005.

Be the first to comment on "Encyklika"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*