Archív

NÁŠ POSTOJ k rodičovstvu

Stanovisko k súčasnej situácii v oblasti plánovaného rodičovstva a výchovy k rodičovstvu. Spoločnosť’ Prometheus, ktorá rozvíja svoju činnosť’ na báze svetského humanizmu, venuje od svojho vzniku…


Naše vyhlásenia

  Za zachovanie občianskeho charakteru nášho školstva. MEMORANDUM ROVNOPRÁVNOSŤ VŠETKÝCH OBČANOV SR BEZ ROZDIEĽU NA ICH NÁBOŽENSKÉ , ALEBO NENÁBOŽENSKÉ PRESVEDČENIE: VYHLÁSENIE MEDZINÁRODNEJ HUMANISTICKEJ A…