Anglikáni pred rozkolom – spor o homosexuálneho biskupa

Thomas Kielinger

Po štvordňovej konferencii 35 z 38 biskupov celosvetovej anglikánskej (episkopálnej) cirkvi v severoírskom Newry sa obávaný rozkol odkladá, ale nie je vylúčený, ba zdá sa nevyhnutný. Pozície liberálnych amerických a kanadských provincií na jednej strane a skôr tradicionalistických cirkví v Afrike a Ázii na druhej strane sú príliš odlišné.

Hrozba schizmy sa vynorila v novembri 2003 pri vymenovaní homosexuálneho reverenda Gene Robinsona za biskupa v New Hampshire  a pri sobášení a žehnaní homosexuálnych párov v Kanade.

Komuniké z Newry dáva severoamerickým cirkvám tri roky čas na rozmyslenie, či sa chcú rozísť s oficiálnym učením anglikánskej cirkvi, ktorá rovnakopohlavné páry síce trpí, ale nežehná, a už vôbec nepripúšťa menovanie homosexuálov za biskupov. Do tých čias má na sporné praktiky platiť moratórium.

Canterburský arcibiskup Rowan Williams, hlava celej anglikánskej cirkvi, robí rozdiel medzi nevyhnutnou pastorálnou činnosťou medzi homosexuálmi a odmietanými verejnými obradmi žehnania párov a ordinácie duchovných homosexuálov. Londýnska krízová synoda na jeseň 2003 vyhlásila:

„Nikto z nás nemá autoritu jednostranne nahradiť platné učenie nejakou alternatívou, ktorá by mala byť učením celej cirkvi.”

O rok nato „Windsorský report” odporúčal severoamerickým cirkvám oľutovať svoje praktiky a upustiť od nich.

Arcibiskup Williams je považovaný za liberálneho a tolerantného muža, ktorého trápi, že v otázke učenia cirkvi musí ostať nekompromisný. Anglikánska cirkev s jej 77 miliónmi veriacich na celom svete síce menej zdôrazňuje dogmy ako katolicizmus, ale trvá na posvätnosti heterosexuálneho manželstva a na nezlučiteľnosti homosexuality s učením biblie. Najmä jej africké cirkvi už dali zreteľne najavo, že skôr opustia jednotný zväz, ako by mali trpieť severoamerický liberalizmus.

Naproti tomu americká episkopálna cirkev opakovane vyhlasuje, že „kauza Robinson” je pre ňu viac ako cirkevná záležitosť, že je to pre ňu vec ľudských práv, ktoré nie sú diskutabilné; odvolanie a ľútosť neprichádzajú do úvahy.

 „Lesbické a homosexuálne kresťanské hnutie” pripravuje aj anglickej anglikálnej cirkvi v jej domovine roztržku až rozkol, ak táto nezmení svoj postoj k homosexualite.

Prameň: Thomas Kielinger, Katolícky denník © WELT.de, 28. februára  2005.

Be the first to comment on "Anglikáni pred rozkolom – spor o homosexuálneho biskupa"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*