júl 2007

Ako mizla naša viera

 Rastislav Škoda Obžalúvajú nás zo všetkých ziel sekularizácie spoločenského života a zákonodarstva, ktoré sa už viac ako dve storočia odpútava od predpisov svätých písiem, starých…